Opětovné ocenění EcoVadis: THIMM získává stříbrnou medaili

09.09.2021 V hodnocení EcoVadis společnost THIMM opět získala stříbrnou medaili EcoVadis. Tímto oceněním společnosti EcoVadis se skupina THIMM zařadila mezi 10 procent nejlepších firem v daném odvětví hodnocených agenturou EcoVadis.
Ocenění EcoVadis: THIMM získává stříbrnou medaili

Hodnocení EcoVadis se zaměřuje na 21 kritérií rozdělených do čtyř oblastí: životní prostředí, dodržování lidských práv a spravedlivých obchodních praktik a udržitelný rozvoj. Otázky nebo kritéria vycházejí z mezinárodních standardů udržitelnosti, jako jsou úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) nebo standard Global Reporting Initiative (GRI).

V oblasti životního prostředí získala společnost THIMM body např. za transparentní podávání zpráv o ukazatelích environmentálního prostředí ve Zprávě o trvalé udržitelnosti THIMM. V oblasti pracovních a lidských práv byla pozitivně hodnocena například školení týkající se Kodexu chování a flexibilní organizace práce pro zaměstnankyně a zaměstnance.

Co je EcoVadis? EcoVadis je uznávaná a nezávislá platforma, která zkoumá společenskou odpovědnost firem podle mezinárodně platných standardů. Cílem hodnocení platformy EcoVadis je pomocí ocenění EcoVadis poskytnout obchodním partnerům úplnou transparentnost výkonnosti podniku v oblasti Corporate Social Responsibility.

Ocenění EcoVadis platí jeden rok.

Na základě aktuálního hodnocení a ocenění EcoVadis byly identifikovány důležité potenciály rozvoje, kterými se nyní bude společnost THIMM zabývat, aby mohla v budoucnu realizovat cílená opatření ke zlepšení.

Kontakt na THIMM:

Rádi Vám kdykoli poskytneme potřebné informace o našich výrobcích a službách a také o společnosti THIMM, která je předním dodavatelem obalových řešení a partnerem pro distribuci zboží. Vyberte si:

Naše služby pro zástupce médií:

V rubrice pro Média najdete aktuální tiskové zprávy obsahující textový i obrazový materiál. Dotazy zástupců médií týkající se obalů, prodejních stojanů / displejů, obalových systémů, balicích služeb nebo skupiny THIMM Vám rádi zodpoví naše kontaktní osoby pro styk s médii.

Zaměstnání ve společnosti THIMM:

Máte zájem o místo v tomto odvětví? Aktuální nabídky pracovních míst v obalové branži – od operátorů obalových strojů přes prodejní poradce až po vedoucí pracovníky hledejte v naší rubrice Zaměstnání & Kariéra.

Načíst...