Udržitelné logistické procesy

26.03.2021 Plánování, koordinace a řízení v rámci hodnotového řetězce jsou hlavními úkoly naší udržitelné logistiky a umožňují efektivní realizaci procesů. Udržitelnost není novým tématem. Co ale v THIMM znamená udržitelná logistika?

Krátké přepravní cesty podporují trvalou udržitelnost. Naše pobočky se nacházejí v blízkosti zákazníků, a my tak zůstáváme flexibilní a umožňujeme rychlé zásobování díky krátkým přepravním cestám.  Nákladní automobily tedy nejezdí dlouhé trasy, a tím snižujeme emise CO2.

Je nutné se vyhnout jízdám naprázdno. Minimalizovat počet jízd naprázdno a vyhnout se jim lze pomocí digitalizace. Naši poskytovatelé logistických služeb kontrolují logistická data a vytvářejí tak lepší propojení dopravců a přepravců. V našich ekologicky udržitelných logistických konceptech hrají důležitou roli i optimální využití přepravního objemu a snížení objemu dodávek dílčích množství a mimořádných jízd. Navíc vypočítáme optimální konfiguraci palet. Díky tomu je zajištěno optimální využití palety, a tím i optimální využití přepravního objemu. Účastí ve sběrných systémech palet také aktivně využíváme a podporujeme oběhové systémy

Optimalizace našich logistických procesů je trvalý proces: Stávající procesy analyzujeme z hlediska výkonnosti, slabin a potenciálů. Zohledňujeme při tom ekologické a ekonomické důsledky. 

THIMM se při optimalizaci udržitelné logistiky zaměřuje na tyto oblasti: optimalizaci nákladů, minimalizaci přepravních cest, zabránění jízdám naprázdno, zajištění kapacity a optimalizaci procesů. Tyto optimalizace lze realizovat a řídit díky inteligentnímu řízení kapacit a digitálním platformám.

Cílem je umožnit optimální plánování trasy, aby vytížení vozidel byla co nejefektivnější a aby byly zajištěny kapacity. Díky tomu klesnou přepravní náklady a efektivně se sníží emise CO2.

Pro trvale udržitelné plánování rozvoje používáme v THIMM IT platformu. Tento systém managementu přepravy (TMS) slouží k zadávání nákladů do platformy nabídek a jejich centralizovanému řízení. Celý proces je tak štíhlejší a spojené logistické procesy jsou efektivnější. Minimalizace jízd, nižší spotřeba paliva a méně emisí CO2. To jsou některé z trvalých výsledků, kterých jsme tím dosáhli. Současně se snižujícími se náklady a dopady na životní prostředí se zvyšuje spokojenost našich zákazníků.

Přečtěte si více o našich trvale udržitelných logistických procesech a o spolupráci s našimi poskytovateli logistických služeb v nové zprávě o trvalé udržitelnosti 2020! 

Kontakt na THIMM:

Rádi Vám kdykoli poskytneme potřebné informace o našich výrobcích a službách a také o společnosti THIMM, která je předním dodavatelem obalových řešení a partnerem pro distribuci zboží. Vyberte si:

Naše služby pro zástupce médií:

V rubrice pro Média najdete aktuální tiskové zprávy obsahující textový i obrazový materiál. Dotazy zástupců médií týkající se obalů, prodejních stojanů / displejů, obalových systémů, balicích služeb nebo skupiny THIMM Vám rádi zodpoví naše kontaktní osoby pro styk s médii.

Zaměstnání ve společnosti THIMM:

Máte zájem o místo v tomto odvětví? Aktuální nabídky pracovních míst v obalové branži – od operátorů obalových strojů přes prodejní poradce až po vedoucí pracovníky hledejte v naší rubrice Zaměstnání & Kariéra.

Načíst...