Zabezpečení dodávek z THIMM během pandemie koronaviru

17.04.2020 V souvislosti s pandemií koronaviru hraje důležitou roli zajištění dodávek obyvatelstva. Výrobci obalů, jako je THIMM, rozhodujícím způsobem přispívají k zabezpečení dodavatelského řetězce potravinářského průmyslu, jakož i pro farmacii a lékařskou techniku. Dle vyjádření Ministerstva vnitra České republiky jsou výrobci obalů začleněni do okruhu subjektů, jejichž činnost je významná pro fungování kritické infrastruktury. 

Kritickou infrastrukturou v České republice je prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, jehož narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. Společnost THIMM se řadí mezi subjekty, které nejsou samy o sobě označeny za subjekt kritické infrastruktury, ale jejich činnost je významná pro fungování subjektu kritické infrastruktury. Zahrnutí výroby obalů mezi subjekty servisující v nezbytně nutných případech výrobní technologie v zemědělské a potravinářské výrobě umožňuje společnosti THIMM plnit důležitou roli v  dodavatelském řetězci.

Základem je dodávka surovin do všech závodů THIMM, včetně papíru pro výrobu vlnité lepenky. Všichni naši dodavatelé papíru v současné době vyrábějí bez omezení. Podle současného stavu je zajištěna dodávka všech provozně nezbytných surovin pro nejbližší budoucnost. V rámci řízení rizik jsme v úzkém kontaktu s našimi dodavateli. Díky prozíravému plánování skladových zásob ve společnosti THIMM v současné době neočekáváme žádné dopady na naši výrobu. 

Progresivní plánování v THIMM umožňuje pružně reagovat na nárazové poptávky a v případě potřeby rozšířit výrobní kapacity na hranici maximálního využití kapacity. Kromě toho byla přijata opatření k případnému přemístění výroby v rámci závodů THIMM, aby byly dodávky obalů zajištěny. Na základě současných informací vycházíme z toho, že dodávky obalů našim zákazníkům budou zajištěny i do budoucna. Kromě toho budeme v roce 2020 pokračovat v mnoha důležitých investicích, čímž zajistíme další rozvoj společnosti.

V našem rodinném podniku je zdraví našich zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů nejvyšší prioritou. Z tohoto důvodu byla na konci února v souvislosti s koronavirem přijata a implementována preventivní ochranná opatření na všech 22 závodech THIMM. Vzhledem k vysoce dynamickému vývoji šíření koronaviru průběžně přehodnocujeme naše preventivní opatření a preventivní opatření k minimalizaci rizik s ohledem na oficiální doporučení. Mobilní práce z domova, zabezpečení střídání směn nebo prostorové oddělení v současné době v THIMM přispívají ke snížení kontaktů a dodržování požadovaných minimálních vzdáleností. Kromě toho jsou na všech 22 závodech implementovány rozsáhlé hygienické předpisy. I díky tomu nám v současné době není mezi zaměstnanci skupiny THIMM znám žádný případ pozitivní nákazy koronavirem.

Kontakt na THIMM:

Rádi Vám kdykoli poskytneme potřebné informace o našich výrobcích a službách a také o společnosti THIMM, která je předním dodavatelem obalových řešení a partnerem pro distribuci zboží. Vyberte si:

Naše služby pro zástupce médií:

V rubrice pro Média najdete aktuální tiskové zprávy obsahující textový i obrazový materiál. Dotazy zástupců médií týkající se obalů, prodejních stojanů / displejů, obalových systémů, balicích služeb nebo skupiny THIMM Vám rádi zodpoví naše kontaktní osoby pro styk s médii.

Zaměstnání ve společnosti THIMM:

Máte zájem o místo v tomto odvětví? Aktuální nabídky pracovních míst v obalové branži – od operátorů obalových strojů přes prodejní poradce až po vedoucí pracovníky hledejte v naší rubrice Zaměstnání & Kariéra.

Načíst...
Tato webová stránka používá soubory cookie k zajištění nejlepších možných služeb. Vaší návštěvou na www.thimm.cz souhlasíte s Použití souborů cookie.