Skupina THIMM zaznamenala v hospodářském roce 2020 pozitivní vývoj odbytu

22.04.2021
Skupina THIMM v hospodářském roce 2020
  • Vysoký růst odbytu v závodech na výrobu obalů

  • Vysoké investice do poboček ve východní Evropě

  • Mírný pokles obratu a počtu zaměstnanců

  • Nadále vysoký stabilní podíl vlastního kapitálu

Northeim, 22. dubna 2021 – I přes problémy způsobené koronavirovou pandemií uzavřela skupina THIMM hospodářský rok 2020 velmi dobře. Obrat klesl pouze mírně na 605 milionů eur (2019: 623 milionů eur). Operativní výsledek EBITDAR se snížil rovněž jen mírně z 57,5 milionu eur na 56,7 milionu eur. Celkem společnost v tomto roce navzdory koronavirové pandemii investovala 27,7 milionu eur, které  primárně plynuly do výstavby východoevropských závodů. Počet zaměstnanců, mezi nimiž je 126 učňů, k 31. 12. 2020 mírně poklesl z loňských 3 512 na 3 376.

Obalové závody divize THIMM pack’n’display zaznamenaly v roce 2020 analogicky k vývoji oboru z důvodu koronaviru silný růst odbytu a celkově překonaly plány. Mathias Schliep, předseda představenstva společnosti THIMM Group: „Naše závody vyrábějí převážně obaly na spotřební zboží denní potřeby (‚Fast Moving Consumer Goods‘, FMCG), které byly bez problémů poptávány i během koronavirové krize a nadále významně přispívají k zajištění zásobování obyvatelstva.“ Koronavirová pandemie navíc urychlila i vývoj obchodu směrem k e-commerce. Obaly z vlnité lepenky se používají převážně pro přepravu od odesílatele k zákazníkovi a z tohoto trendu také profitují. Díky vývoji situace se také mohla dále profesionalizovat a zároveň dobře vyvíjet i start-upová společnost THIMM Cartonara, která nabízí standardizovaná řešení pro maloobchodní prodejce.

„Mírný pokles obratu koncernu je způsoben mimo jiné sníženou poptávkou zákazníků německého automobilového průmyslu, hlavního odběratele naší divize THIMM Packaging Systems, která byla způsobena koronavirovou pandemií“, říká Mathias Schliep. „Automobilový průmysl z důvodu prvního lockdownu na jaře 2020 svou výrobu ve druhém čtvrtletí na několik týdnů úplně zastavil nebo výrazně omezil. Až ve třetím čtvrtletí vedla výrazně zvýšená poptávka v tomto oboru k obratu na úroveň před koronakrizí. Meziročně nižší ceny surovin také vedly ke snížení prodejních cen. Takto vzniklé ztráty obratu nemohly být navzdory celkově zvýšenému objemu odbytu plně kompenzovány." Podíl vlastního kapitálu skupiny THIMM byl se 40,6 procenty (předchozí rok: 41,0 procent) stabilně na vysoké úrovni. Podnik tak i přes současnou náročnou situaci nadále zůstává ve finančně dobré kondici.

Skupina podniků investovala v roce 2020 i přes koronavirovou pandemii celkem 27,7 milionu eur. Investice primárně plynuly do rozšíření závodů na výrobu obalů v Česku, Rumunsku a Polsku. Společnost THIMM zde inovovala výrobní kapacity a zakoupila další výrobní zařízení, aby na lokálních trzích umožnila další růst. V českém závodě ve Všetatech tak společnost na jaře 2020 investovala například do nového stroje s digitálním laserovým výsekem, který umožňuje realizovat výrobky z vlnité lepenky s naprostou přesností. Na konci roku instaloval specialista na obaly ve Všetatech rovněž nový, vysoce moderní zvlňovací stroj, který podporuje strategii digitalizace skupiny THIMM. V rumunském závodě v Sibiu bylo nainstalováno technicky vysoce moderní tiskové zařízení HQPP, které tak po uvedení do provozu nového zvlňovacího stroje v loňském roce rovněž výrazně přispělo k lepšímu rozvoji pobočky a také umožnilo výrobu technicky náročných produktů.

Divize THIMM Packaging Systems se v roce 2020 zaměřila na integraci dvou poboček Serba (Durynsko) a Viernheim (Hesensko) získaných v roce 2019. Pobočky byly plně integrovány do stávajících struktur a procesů.

Mathias Schliep: „Navzdory koronavirové pandemii se skupině THIMM podařilo v náročném hospodářském roce 2020 obstát. V roce 2021 očekáváme další zvýšení objemu odbytu, zejména v divizích THIMM pack’n’display a Christiansen Print. Na vývoj našich obchodů bude mít pozitivní vliv i stále rostoucí internetový prodej. S ohledem na objem prodeje celkově počítáme s rostoucím obratem, pokud nebudou žádná další omezení související s pandemií. Na výsledek ale budou mít vliv stoupající ceny papíru, dopravy a energie.“

Díky inovativním a udržitelným obalovým řešením má skupina THIMM dobrou pozici. Zejména potravinářský průmysl, obchod a koncoví spotřebitelé stále více vyžadují recyklovatelné obaly. Řešení z vlnité lepenky jako recyklovatelné obaly z obnovitelných surovin tyto ekologické předpoklady splňují již dnes. M. Schliep uvádí: „Důkazem toho, že je pro nás téma udržitelnosti velmi důležité, je i naše třetí zpráva o trvalé udržitelnosti, která vyšla na konci roku 2020. V této zprávě transparentně informujeme o krocích naší společnosti v oblasti udržitelného rozvoje.“

O společnosti THIMM

Společnost THIMM Group je vedoucím poskytovatelem řešení pro obaly a distribuci zboží. Portfolio řešení zahrnuje přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, kvalitní prodejní stojany (displeje), obalové systémy z materiálových kombinací a tiskové produkty pro další průmyslové zpracování. Inovativními a udržitelnými řešeními pomáhá společnost THIMM svým zákazníkům se na trhu odlišit a individualizovat. Rodinný podnik ve své Vizi udržitelnosti 2030 předvídá ekonomické, ekologické a sociální výzvy a řeší je. Skupina THIMM si dává za cíl nabízet zákazníkům vždy to nejlepší řešení. Tato silná orientace na zákazníka je hnacím motorem inovační síly a průkopnického ducha společnosti. Za tímto účelem důsledně investuje do rozvoje přítomnosti na trhu a do průkopnických technologií. Rodinný podnik založený v roce 1949 zaměstnává v současné době více než 3 300 zaměstnanců v 21 závodech v Německu, Francii, Polsku, Rumunsku a Česku a v roce 2020 dosáhl ročního obratu přes 605 milionů eur.

 

/ 2
  • Mathias Schliep, předseda představenstva společnosti THIMM Group
  • Podniková centrála v Northeimu

Jste novinář? Naši pracovníci pro kontakt s médii jsou Vám kdykoliv k dispozici pro dotazy související s tiskem či médii. Jsme tu pro Vás. Napište nám!

Chcete-li dostávat naše aktuální tiskové zprávy e-mailem, přihlaste se prosím k jejich odběru.

Načíst...