Oblasti

CZ-Grafika-oblasti-pilire-spolecenske-odpovednosti-THIMM.jpg

Převzetí odpovědnosti za ekonomii, ekologii a sociální záležitosti je základem trvale udržitelného hospodářství. Tyto tři „pilíře ekologické udržitelnosti“ převádíme ve skupině THIMM do čtyř oblastí Trh, Životní prostředí a procesy, Zaměstnanci a Komunita. Základem našeho jednání jsou přitom vždy transparentnost, férovost, partnerství a dialog s našimi akcionáři. Následující cíle jsme rozdělili do čtyř oblastí:

Oblast Trh

 • partnersky spolupracovat se zákazníky a dodavateli
 • hospodařit v souladu s pravidly
 • podporovat inovace a trvale udržitelná řešení výrobků
 • zajistit dynamický růst a dlouhodobý úspěch společnosti
 • řídit relevantní příležitosti a rizika
 • zabezpečit co nejvyšší bezpečnost a kvalitu výrobků

Oblast Životní prostředí a procesy

 • používat materiály šetrné k životnímu prostředí
 • hospodařit efektivně s přírodními zdroji
 • vytvářet logistické procesy s ohledem na životní prostředí
 • vyvarovat se, snížit či zužitkovat emise a odpady
 • integrovat ekologické a sociální standardy do nákupní politiky
 • urychlit zavedení smysluplných systémů řízení

Oblast Zaměstnanci

 • prosazovat zásady leadershipu, jako je úcta, dynamický rozvoj a orientace na výkon
 • vytvářet zdraví prospěšné prostředí a minimalizovat bezpečnostní rizika
 • vyvíjet přizpůsobené vzdělávací koncepty
 • podporovat rozmanitost a rovnost příležitostí
 • umožnit sladění profesního a soukromého života
 • nabízet náročné úkoly a podporovat identifikaci zaměstnanců s firmou

Oblast Komunita

 

 • realizovat dárcovství a sponzorství transparentně a podle jednotných zásad
 • spolehlivě spolupracovat s regionálními zájmovými skupinami, se spolky a organizacemi činnými mimo region
 • podporovat dobrovolné zapojení našich zaměstnanců v souladu s našimi provozními možnostmi
Načíst...
Tato webová stránka používá soubory cookie k zajištění nejlepších možných služeb. Vaší návštěvou na www.thimm.cz souhlasíte s Použití souborů cookie.