Strategie a vize

Strategie-vize-THIMM-Group-vchod-THIMM.jpg

Highpack naplňují životem lidé, kterým THIMM vděčí za své přednosti: vynalézavost, flexibilitu, jistotu a růst. Tyto hodnoty jsou zároveň slibem našim zákazníkům a partnerům. Jestliže se jich budeme držet, budeme i nadále tím, čím jsme dnes: nezávislým rodinným podnikem se schopnými zaměstnanci, díky nimž se udržíme na vedoucí pozici.

Filozofie

Highpack

"Highpack ve společnosti THIMM představuje ztotožnění se s inovativními obalovými řešeními, která vznikají díky nejmodernějším výrobním, konstrukčním a informačním technologiím."

Tento dynamický proces si vyžaduje ucelené spektrum kompetencí a služeb, které lze podle potřeby kombinovat: pro tvorbu funkčních řešení za přiměřené ceny; pro zajištění efektivní logistiky; pro optimální ochranu a prezentaci zboží; a pro zabezpečení stálé, měřitelné kvality...

People

"Lidé jsou duší naší firmy. Zaměstnanci skupiny THIMM jsou zodpovědní a dokáží se nadchnout pro všechno nové, jsou součástí jedné velké rodiny."

Toto je základ pro otevřenost, smysl pro sounáležitost a cit pro zacházení s materiály, techniku a promyšlené koncepty; ale také pro naši ctižádost, naše profesionální pochopení potřeb zákazníků a individuální řešení. Jsme nadšení "highpackeři", zapálení pro věc.

Hodnoty

Vynalézavost

"Předpokladem pro vynalézavost je podle nás chuť vytvářet něco nového, lepšího. Základem je pak schopnost učit se něčemu novému – neustálé porozumění nápadům a potřebám našich zákazníků."

Flexibilita

"Naše flexibilita je výsledkem naší nezávislosti a našich schopností přizpůsobit se měnícím se požadavkům. To nám umožňuje být dostatečně rychlí. Naši zákazníci ostatně očekávají včasná řešení svých obalových problémů – jak u malých, tak u velkých zakázek."

Jistota

"Pro naše zákazníky znamená jistota následující: Měřitelnou, stabilní kvalitu materiálu a zpracování, bezpečnost dodávek, jasný poměr ceny a výkonu, kompetenci v oboru. Jde o to, abychom dosáhli vzájemné důvěry, založené na spolehlivosti."

Růst

"V našich očích je růst rozsáhlý proces, který začíná kvalitním zaškolením zaměstnanců a končí akvizicí nových trhů. Jakožto moderní společnost se musíme vyvíjet spolu s trhem a přizpůsobit mu naši síť závodů, jako i naše služby."

Načíst...