Zpráva o trvalé udržitelnosti

Skupina THIMM spoléhá na princip integrální odpovědnosti ve všech obchodních oblastech a ve všech aspektech přidané hodnoty. Dlouhodobě myslet, udržitelně jednat a být tak spolehlivým partnerem – to je naše hlavní zásada. Co přesně máme na mysli a jak jsme se v tomto kontextu v posledních letech vyvinuli, popisujeme v naší zprávě o trvalé udržitelnosti:

Aktuální zpráva o trvalé udržitelnosti skupiny THIMM

Aktuální Zpráva o trvalé udržitelnosti se v současné době právě připravuje a bude zahrnovat období let 2016 až 2018. Kromě toho téma podnikaltelské odpovědnosti restrukturalizujeme a výsledky představíme v přístí zprávě. Těšte se.

Zpráva o trvalé udržitelnosti skupiny THIMM za rok 2016

„Lidé, nápady, řešení“ – pod tímto názvem popisujeme, jak jsme rozvinuli náš koncept odpovědnosti firem v obchodních letech 2014 a 2015. Společným jmenovatelem je hodnotový řetězec a požadavky (udržitelnosti) našich zákazníků v průmyslových a spotřebitelských odvětvích.
Tato druhá zpráva o trvalé udržitelnosti skupiny THIMM je sestavena na základě mezinárodně uznávané příručky G4 Global Reporting Initiative (GRI) v rozsahu „základní informace“.


Stažení zprávy o trvalé udržitelnosti skupiny THIMM za rok 2016 (anglická verze)

 

Zpráva o trvalé udržitelnosti skupiny THIMM za rok 2014

První zpráva o trvalé udržitelnosti – důležitý krok v realizaci naší strategie TSR.  V ní dokumentujeme cíle a opatření naší společnosti k tomu nabízet inovativní, z hlediska zdrojů efektivní a ekologické výrobky a služby, trvale vyrovnávat obchodní procesy a být atraktivním zaměstnavatelem a aktivním členem společnosti. Zpráva vychází z příručky G3.1 Global Reporting Initiative (GRI).

Stažení zprávy o trvalé udržitelnosti skupiny THIMM za rok 2014 (anglická verze)

Načíst...