Corporate Responsibility

cr-nachhaltigkeit-vision-corporate-responsibility-thimm.jpg

Jako rodinný podnik komplexně přebíráme svou společenskou odpovědnost. Corporate Responsibility (CR) pro nás znamená zodpovědné vedení společnosti tak, aby obstála i do budoucna. CR zahrnuje oblasti ekonomie, ekologie a sociální oblast.

Trvalá udržitelnost a odpovědné jednání

Na celém světě směřují myšlenky vpřed, do budoucnosti. V centru zájmu stojí přitom trvalá udržitelnost a odpovědné jednání. Jako rodinný podnik přebíráme komplexně naši odpovědnost firem. Abychom byli i v budoucnu úspěšní, přepracováváme právě naši strategii Corporate Responsibility (CR) a přehodnocujeme důžitost témat relevantních pro skupinu THIMM. Základními pilíři naší Strategie CR jsou: ekonomie, ekologie a sociální oblast. To pro nás znamená

  • dosahovat dlouhodobě ziskovosti (ekonomie),
  • využívat efektivně zdroje (ekologie) a
  • být žádaným zaměstnavatelem v atraktivním pracovním prostředí (sociální oblast).

Více o obsahu naší strategie se dozvíte zanedlouho zde. V mezidobí si můžete prohlédnout naši zprávu k trvalé udržitelnosti nebo nahlédněte do našeho Kodexu chování (Code of Conduct).

Načíst...