Ekoznačky

eco-labels-sustainability-packaging-display-solution-ecological-CZ-THIMM.jpg

Chcete, aby na první pohled bylo zřejmé, že obal nebo displej pro vaše výrobky jsou udržitelné? Použijte ekoznačku! Naši zákazníci mohou na námi vyráběných obalech používat obecně uznávané ekoznačky. Ekoznačky se tak efektivně používají k vizualizaci a zdůraznění ekologické udržitelnosti. Pomocí příslušného symbolu (ekoznačky), který umístíme na váš obal (např. pomocí tisku nebo laseru), dáváte spotřebitelům jasný signál, že použitý obal je udržitelný.  

Na trhu se v současné době používá mnoho ekoznaček. Ne všechny jsou ověřeny certifikovanými organizacemi. Některé z nich vznikly kreativně a nezaručují žádné ekologické vlastnosti surovin, materiálu nebo recyklace. V závislosti na použitém materiálu můžeme pro naše řešení doložit oficiálně ověřené a prostřednictvím příslušných organizací zkontrolované vlastnosti. Všechny námi používané ekoznačky jsou mezinárodně srozumitelné.

Rádi vám poradíme, která ekoznačka je pro vaše řešení vhodná, abyste svý výrobky na trhu odlišily a na první pohled zviditelnili ekologickou udržitelnost vašeho obalu nebo displeje. 

Symbol recyklace 

 • Toto je dobře známá, zavedená a často používaná ekoznačka.
 • Je to dobrovolné značení. 
 • Tato ekoznačka není spojena s určitou kvalitou produktu.
 • Nazývá se také „Möbiova páska“ a symbolizuje recyklovatelnost obalu.

Recyklační kód PAP 20

 • Tato ekoznačka udává, ze kterých materiálů je obal produktu vyroben.
 • Kódy pro příslušné materiály jsou zakotveny v zákoně o obalech. Kód PAP 20 se v ekoznačení používá pro vlnitou lepenku.
 • Použitím této ekoznačky usnadníte recyklaci obalů. Koncoví spotřebitelé obalu mohou rychle identifikovat příslušný materiál (vlnitou lepenku) a správně ho tak třídit.
 • Jedná se o dobrovolné značení, které není spojeno s určitou kvalitou produktu.

RESY

 • Tato ekoznačka symbolizuje garantovanou likvidaci a recyklaci materiálů všech přepravních obalů a přebalů z papíru a lepenky označených symbolem RESY.
 • Použitím symbolu RESY jsou splněny požadavky zákona o obalech na přepravní obaly.
 • Pro použití této ekoznačky jsou nutná uživatelská oprávnění. 
 • Symbol RESY se na obalech aplikuje vždy v kombinaci s vlastním identifikačním číslem. 

Certifikace FSC®

 • V THIMM používáme k výrobě vlnité lepenky 99,1 % papírů s certifikací FSC® (stav 2019).
 • Tato ekoznačka je u spotřebitelů nejznámější a nejoblíbenější ekologickou pečetí pro výrobky z odpovědného lesního hospodářství. 
 • Označovat touto značkou své koncové produkty z materiálů s certifikátem FSC® mohou pouze certifikované společnosti.
 • Ekoznačka FSC® Mix se používá pro obaly vyrobené jak z materiálů pocházejících z lesů a/nebo z recyklovaných materiálů s certifikátem FSC®, tak i z materiálů z kontrolovaných zdrojů.

Pokud jde o udržitelnost, jsou pro nás důležité také certifikáty. Certifikace ISO 14001 (environmentální management) a ISO 50001 (energetický management) nám jako společnosti pomáhají dosahovat ekologických cílů. Tímto způsobem zajišťujeme energeticky účinnou a ekologickou výrobu našich udržitelných výrobků v mnoha výrobních závodech společnosti THIMM. Systémy certifikované podle ISO jsou součástí našeho řízení kvality. Další informace najdete zde.

Chcete zviditelnit urdžitelnost svých obalů a displejů?

THIMM pack'n'display, Všetaty

Využijte ekoznačky. Rádi vám poradíme, který symbol můžete použít pro vaše řešení. Správnou ekoznačku na vaše obaly a stojany můžeme natisknout i vylaserovat nebo gravírovat. Udržitelnost obalových řešení tak bude na první pohled zřejmá.

THIMM pack'n'display, Všetaty
telefon: +420 315 617 111
Načíst...