Klimaticky neutrální obaly

Klimaticky-neutralni-obaly-climate-neutral-thimm.jpg

Ochranu klimatu vnímají spotřebitelé jako stále důležitější téma a poptávka po klimaticky neutrálních obalech stoupá. Rádi vás v této oblasti podpoříme a na požádání dodáme klimaticky neutrální obaly a displeje. Díky klimaticky neutrálním obalům a displejům můžete své výrobky odlišit v místě prodeje (POS) a ukázat jasný postoj k udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Pojďme společně bojovat proti změně klimatu pomocí klimaticky neutrálních řešení. 

V THIMM se vyvíjejí ekologicky udržitelná obalová řešení, která se s ohledem na zdroje a spotřebu materiálu optimalizují a vyrábějí ekologicky. Zkoumáme všechny nám známé zdroje CO2e a pracujeme na snížení emisí skleníkových plynů. Zcela bez vlivu na klima, bez emisí CO2e, však obaly v současné době nelze vyrábět. Od výroby až po expedici našich obalů vznikají emise CO2e, jejichž vzniku nemůžeme úplně zabránit. Proto ve spolupráci se společností ClimatePartner nabízíme kompenzace emisí CO2e, díky nimž budou vaše obaly a displeje klimaticky neutrální. 

Klimatická neutralita obalů díky kompenzaci

Ve spolupráci s ClimatePartner vám nabízíme možnost individuální kompenzace nevyhnutelných emisí CO2e vašich obalů. Za tímto účelem vypočítáme emise CO2e vaší zakázky pomocí ověřených dat a nástrojů. Vypočítané emise CO2e vašeho obalu můžete kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu a následně tak používat klimaticky neutrální obaly. Dodatečné náklady na kompenzaci CO2e činí průměrně méně než jedno procento prodejní ceny obalu.

Klimatická neutralita znamená kompenzaci, nikoli nulové emise. Termín "klimaticky neutrální" je zaveden již řadu let a všechny významné instituce, které se na něm podílejí, jej takto chápají.

Objem CO2e, který má být kompenzován, je vždy různě velký a závisí kromě množství obalů i na dalších faktorech. Jako základ pro výpočet slouží certifikovaný nástroj CCF (Corporate/Company Carbon Footprint) společnosti THIMM. Odborné znalosti a trvale udržitelná výroba v THIMM přispívají k minimalizaci emisí CO2e obalů. Z toho plynou výhody i pro vás: Čím více snížíme emise CO2e, tím méně CO2e pak zbývá pro kompenzaci. Využijte know-how společnosti THIMM pro své klimaticky neutrální obaly. 

Od projektů na ochranu klimatu ke klimaticky neutrálním obalům

Kompenzace emisí CO2e je vedle prevence a snižování jejich vzniku důležitým krokem proti globálnímu oteplování. Investicí do mezinárodně uznávaných projektů na ochranu klimatu přispíváte k ochraně klimatu a navíc podporujete cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Projekty na ochranu klimatu jsou zároveň vývojovými projekty pro místní obyvatele. Změna klimatu je globální fenomén, proto není relevantní, kde na světě se projekt na ochranu klimatu realizuje.

ClimatePartner nabízí široký výběr projektů na ochranu klimatu uznávaných na mezinárodní i národní úrovni s různými stěžejními body v mnoha zemích světa. Tyto projekty na ochranu klimatu prokazatelně šetří emise CO2e a umožňují používání klimaticky neutrálních obalů. ClimatePartner zaručuje, že se jedná o certifikované, uznávané projekty a umožňuje jasnou transparentnost o jejich vývoji. Přesnou výši úspor CO2e jednotlivých projektů na ochranu klimatu kontrolují nezávislé třetí strany (TÜV, SGS, PwC). Tyto úspory se prodávají ve formě certifikovaných snížení emisí, jako v našem případě pro klimaticky neutrální obaly nebo displeje, a slouží k financování projektu.

Na webových stránkách ClimatePartner naleznete vždy aktuální přehled všech projektů na ochranu klimatu, které prokazatelně šetří emise skleníkových plynů, chrání klima a umožňují vám cestu ke klimaticky neutrálním obalům.

THIMM jako firma zaměřená na zpracování papíru doporučuje pro klimatickou neutralizaci obalů projekty, které podporují obnovitelné energie, zdravé lesy nebo čistou vodu. V konečném důsledku si ale naši zákazníci mohou samozřejmě svobodně zvolit, který projekt na ochranu klimatu chtějí využít ke kompenzaci emisí CO2e, aby se jejich obaly staly klimaticky neutrálními. 

​​​​​Klimaticky neutrální obaly pomáhají při propagaci vašich produktů

Pokud jste se rozhodli používat klimaticky neutrální obaly a vybrali si vhodný kompenzační projekt na ochranu klimatu, máte k dispozici různé podklady k vlastní propagaci.
Obaly můžete například přímo zahrnout do své marketingové komunikace. Klimaticky neutrální obaly a displeje nabízejí vhodnou plochu pro umístění loga „Klimaticky neutrální obal“. Díky možnostem digitálního tisku můžete nechat každý obal potisknout zcela individuálně. Vaši zákazníci a spotřebitelé tak mají možnost dozvědět se o vašem klimaticky neutrálním obalu více informací. 
 

Označení ClimatePartner „Klimaticky neutrální obal“ s číslem pro sledování a s individuálním QR-kódem 
Tento štítek za vás můžeme natisknout na vaše klimaticky neutrální obaly. Štítek je dobře viditelný a zasazený v grafickém rozvržení obalu a zajišťuje jasnou transparentnost. Zájemci si mohou pomocí smartphonu naskenovat QR-kód a rychle se tak dostanou k podrobnému přehledu se základními informacemi. Díky číslu pro sledování jsou všechny informace k příslušnému projektu na ochranu klimatu, s nímž jste kompenzovali emise CO2e tohoto obalu, všem transparentně k dispozici. S označením „Klimaticky neutrální obal“ se jasně hlásíte k ochraně klimatu a zvyšujete rozsah a důvěryhodnost vaší strategie trvalé udržitelnosti.

Certifikát „Partner v ochraně klimatu“ 
Za klimaticky neutrální obaly - vyrobené v THIMM - obdržíte navíc certifikát, který pro větší transparentnost můžete použít jako další doklad. Tímto způsobem prokazujete, že vaše klimaticky neutrální obaly vám dodává certifikovaný dodavatel obalů, který působí v partnerské síti s ClimatePartner. 

Četné obrazové materiály a texty 
Pro vaši komunikaci můžete využívat nabídky fotografií, videí a textů, které vám poskytne ClimatePartner. To vám usnadní práci. Také klimaticky neutrální obaly se pro vaši komunikaci výborně hodí jako výrazná projekční plocha. Díky možnostem digitálního tisku od THIMM můžete například své obaly nechat individuálně potisknout.

 

V praxi je to snadné

Individuální číslo pro sledování zadejte na stránce ClimatePartner nebo naskenujte QR-kód z klimaticky neutrálního obalu: Oběma způsoby se vy a vaši spotřebitelé dostanete k podrobným informacím, které popisují projekt na ochranu klimatu a poskytují údaje o kompenzaci CO2e. Díky tomu je možné velmi transparentně sledovat, kolik emisí CO2e bylo pro příslušný klimaticky neutrální obal kompenzováno prostřednictvím kterého projektu. 
 

 

Dobré důvody pro klimaticky neutrální obaly:

  • Přispívají ke globální ochraně klimatu a podporují certifikované projekty na ochranu klimatu.
  • Za kompenzaci obdržíte certifikát a obal můžete označit logem „klimaticky neutrální“, čímž zviditelníte svůj příspěvek a závazek k ochraně klimatu. 
  • Získáte úplnou transparentnost: Kompenzaci emisí je možné kdykoliv dohledat prostřednictvím čísla-pro sledování. 
  • Svou angažovaností významně přispíváte prostřednictvím klimaticky neutrálních obalů k ochraně klimatu: Kompenzace emisí CO2e zpravidla stojí méně než 1 % ceny za obal.
  • Můžete se spolehnout na ověřenou kvalitu: Kompenzace emisí formou vašich klimaticky neutrálních obalů je certifikována podle ISO 16759 a byla ověřena institutem TÜV Austria.

 

Máte zájem o klimaticky neutrální obaly nebo POS řešení pro své výrobky?

Leoš Máslo

Obraťte se na nás. Rádi vám vypočítáme emise CO2e vašich obalů a vytvoříme individuální návrh kompenzace. Získat klimaticky neutrální obaly od THIMM je velmi jednoduché.

Leoš Máslo
telefon: +420 602 247 103

Kde vznikají emise CO2e?

Výroba všech věcí, tedy také obalů, je neodmyslitelně spojena s emisemi CO2e. Ty vznikají v různých oblastech, tzv. scopes. V závislosti na tom, kde jsou emise CO2e generovány, hovoříme o scope 1, scope 2 a scope 3. V THIMM se snažíme o to, aby emise CO2e byly ve všech oblastech co nejnižší. Abychom vám mohli klimaticky neutrální obaly nabízet co nejefektivněji, sázíme již předem na efektivní procesy a šetrné zacházení s našimi zdroji. Více informací najdete v naší rubrice udržitelná výroba

Scopes: CO2e-Emissionen Bereiche

Scope 1 zahrnuje všechny emise, které jsou přímo způsobeny spalováním. Na tyto emise CO2e- má THIMM přímý vliv. Zkoumáme a optimalizujeme všechny zdroje CO2e-, aby na cestě ke klimaticky neutrálnímu obalu vznikaly co nejnižší emise. 

Scope 2 zahrnuje emise způsobené nakupovanou energií (elektřiny a dálkového vytápění). Na tyto emise CO2e-máme v THIMM nepřímý vliv. Záměrně využíváme výhradně poskytovatele-energií, kteří nám dodávají 100% klimaticky neutrální energii. 

Scope 3 zahrnuje emise způsobené získanými přípravnými plněními a službami třetích stran (např. emise CO2e-které vznikají v dodavatelském řetězci u našich dodavatelů (inbound), a také emise CO2e,-které vznikají použitím našich produktů (outbound). 

CO2e je zkratka pro ekvivalenty (e) oxidu uhličitého (CO2).
Při zjišťování kompenzačního objemu formou klimaticky neutrálních obalů se vypočítávají emise CO2e. CO2e je jednotka, která představuje účinek všech skleníkových plynů na klima.
Různé skleníkové plyny totiž přispívají ke skleníkovému efektu různou měrou. Kromě CO2 existuje například metan a oxid dusný, které vznikají v zemědělství a dokonce jsou pro klima mnohem škodlivější než CO2. Pro srovnání: Jedna tuna metanu odpovídá přibližně 25 tunám ekvivalentů CO2 (CO2e). 

 

Další informace o přístupu ke klimaticky neutrálním obalům najdete také v naší aktuální zprávě o udržitelném rozvoji skupiny THIMM.

Načíst...