Kodex chování

Kodex chování zaměstnanců

Protože jsme odpovědný rodinný podnik, jsou pro nás čestné a ohleduplné vztahy velmi důležité. Naše chápání odpovědného společného bytí zaznamenáváme v našem Kodexu chování zaměstnanců skupiny THIMM. Zásady uvedené v Kodexu odrážejí naši podnikovou kulturu, která se vyvíjela po více než 70 let historie společnosti. Mimo jiné se zakládají na mezinárodně uznávaných pravidlech, jako je UN Global Compact nebo konvence Mezinárodní pracovní organizace (ILO).

Kodex chování nám pomáhá pěstovat tuto kulturu v celém podniku a chovat se v pracovním dni správně a odpovědně. Je nedílnou součástí školení nových zaměstnankyň a zaměstnanců.

Kodex chování pro dodavatele a obchodní partnery

Také od našich dodavatelů a obchodních partnerů očekáváme, že budou uskutečňovat a dodržovat ekologické standardy. Tyto principy jsou definovány v našem Kodexu chování dodavatelů a obchodních partnerů skupiny THIMM. Jejich dodržování je předpokladem pro spolupráci.

V našem Kodexu chování dodavatelů a obchodních partnerů jsou zahrnuta následující témata:

 • Dodržování zákonů
 • Podplácení a korupce
 • Kartelové právo a hospodářská soutěž
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Pracovní doba
 • Odměňování
 • Svoboda shromažďování a ochrana práva odborově se organizovat
 • Práce dětí a mladistvých
 • Nucená práce
 • Disciplinární opatření
 • Diskriminace
 • Ochrana životního prostředí
 • Mlčenlivost a ochrana údajů

 

Načíst...