Udržitelná výroba

udrzitelna-vyroba-obalu-displeju-efektivni-procesy-zodpovednost-thimm.jpg

Udržitelná řešení vyráběná udržitelným způsobem. Společenská odpovědnost a hospodářský úspěch jsou ve společnosti THIMM úzce propojeny. Nejlepší řešení tak můžeme dodávat i těm zákazníkům, kteří mají ohledně udržitelnosti vyšší požadavky. Jako odpovědný rodinný podnik stále myslíme na budoucnost a budoucí generace a jednáme udržitelně. Vždy jednáme udržitelně. 

Udržitelná výroba ve všech závodech THIMM je důležitým stavebním kamenem naší vize trvalé udržitelnosti. Investujeme do nových technologií, abychom posílili svou inovační sílu. Náš přístup je přínosem i pro naše zákazníky. Zdroje používáme zodpovědně, udržitelně a transparentně a vracíme je do recyklačního oběhu. Upevňujeme tak naše udržitelné jednání, protože i v budoucnu chceme být pro naše zákazníky odpovědným partnerem. 

Veškerá opatření pro trvale udržitelnou výrobu realizujeme v celé skupině. Naším cílem je všechny pobočky THIMM provozovat na vysoké inovační a technologické úrovni. V rámci globálních průmyslových změn stále dbáme na to, aby naše výroba byla udržitelná. Nechceme při tom pouze potvrzovat konkurenceschopnost našeho rodinného podniku, ale rozvíjet ji.
 

Udržitelná výroba s klimaticky neutrální zelenou elektřinou

V THIMM sázíme na obnovitelné zdroje energie pro naši trvale udržitelnou výrobu. Udržitelné používání zdrojů je jedním z nejdůležitějších cílů naší strategie trvalé udržitelnosti. Novou energetickou koncepcí bychom chtěli ještě více optimalizovat energetickou účinnost celé skupiny THIMM a výrobu realizovat ještě ekologičtěji.

Proto od roku 2021 přecházíme v závislosti na regionální dostupnosti na 100% zelenou elektřinu! Námi vyvinutá udržitelná řešení pro obaly a distribuci zboží tak budou ještě ekologičtější. Vyrábíme je ekologickým způsobem v našich závodech, v nichž využíváme klimaticky neutrální energie.

Přechodem na ekologickou zelenou elektřinu snížíme v roce 2021 naše budoucí emise COo více než 30 %. V roce 2019 se v celé skupině THIMM spotřebovalo 54,35 mil. kWh elektrické energie. Používáním ekologické zelené elektřiny pro udržitelnou výrobu v budoucnu ušetříme cca 19 131 t CO2 za rok. 
 

Námi zakoupená zelená elektřina pro ekologicky udržitelnou výrobu obalů, displejů a předtisk rolí je certifikována podle celoevropsky uznávaného standardu TÜV Süd EE a registrována v německém Rejstříku původu (HKNR). Ekologická elektřina pochází ze 100 % z evropských vodních elektráren s nejmodernějšími ekologickými standardy. V závislosti na regionální dostupnosti se na německých pobočkách bude ekologická elektřina odebírat z vodních elektráren. Na rozdíl od konvenčních zdrojů energie nevznikají z obnovitelných energií žádné emise CO₂ ani radioaktivní odpad.

Přechod na obnovitelné energie pro naši trvale udržitelnou výrobu na pobočkách THIMM je tedy dalším přínosem k ochraně klimatu.

Naše výrobní závody ve Francii, Polsku, České republice a Rumunsku plánují přechod na zelenou elektřinu přes místní dodavatele elektřiny, kteří pak budou zajišťovat nutná označení certifikátů ekologické elektřiny.

Přechod od šedé elektřiny k zelené je dalším logickým krokem v naší udržitelné výrobě: Již v roce 2013 byl na prvních pobočkách THIMM zaveden energetický management podle normy DIN EN ISO 50001. Od té doby výrobní závody kontinuálně pracují na zlepšování energetické účinnosti.   

Námi udržitelně vyrobená řešení doporučujeme označit naší pečetí zelené elektřiny:

„SUSTAINABLE SOLUTIONS PRODUCED BY THIMM WITH CERTIFIED GREEN ENERGY“

(Udržitelná řešení vyrobená v THIMM za použití certifikované zelené elektřiny).

Na první pohled tak bude zřejmé, že při výrobě byly použity obnovitelné energie a že se jedná o trvale udržitelné řešení z trvale udržitelné výroby. Jasný signál koncovým spotřebitelům, který posílí všeobecné povědomí o udržitelnosti. 
 

 

Více k trvale udržitelné výrobě a technologii v THIMM najdete v naší aktuální Zprávě o trvalé udržitelnosti. 

 

 

Chcete vědět, jak udržitelně se u nás obaly vyrábějí?

THIMM pack'n'display, Všetaty

Naše procesy a technologie i naše výrobky a služby utváříme tak, abychom dosáhli optimální spokojenosti zákazníků s maximálním zohledněním udržitelnosti. Rádi vám podáme více informací o naší udržitelné výrobě.

THIMM pack'n'display, Všetaty
telefon: +420 315 617 111
Načíst...