Zprávy o udržitelném rozvoji skupiny THIMM

Skupina THIMM staví na principu všeobecné odpovědnosti ve všech obchodních oblastech a ve všech aspektech přidané hodnoty. Dlouhodobě myslet, udržitelně jednat a být tak spolehlivým partnerem – to jsou naše hlavní zásady. Co přesně máme na mysli a jak jsme se v tomto kontextu v posledních letech vyvíjeli, popisujeme v našich zprávách o udržitelném rozvoji (v angličtině): 

Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny THIMM | 2020

Aktuální zpráva o udržitelném rozvoji THIMM 2020 shrnuje hlavní vývoj naší společnosti na poli ekonomie, ekologie i v sociální oblasti v hospodářském období let 2016, 2017, 2018 a 2019.

Zpráva je koncipována pod hlavičkou „změny“. Mimo jiné v ní popisujeme novou strukturu naší společenské odpovědnosti a restrukturalizaci personálního oddělení ve skupině THIMM. Dozvíte se více o našich aktivitách a projektech na podporu udržitelnosti v daném období. Navíc získáte přehled o našem vývoji v podobě čísel a grafů. Máte zde možnost nahlédnout na oblast výroby a technologií, na náš dodavatelský řetězec a přiblížíme vám situaci na trhu. Vývoj naší společenské odpovědnosti tak máte transparentně k dispozici. - Během dahéno období se toho mnoho událo. Přesvědčte se sami.

Tato třetí zpráva o udržitelném rozvoji skupiny společností THIMM je postavena na mezinárodně zavedených směrnicích pro zprávy o udržitelném rozvoji GRI Standards (Global Reporting Initiative Standards) a možnosti hlášení „Core“.

Stažení zprávy o udržitelném rozvoji skupiny THIMM | 2020 (anglická verze).

Souhrn ukazatelů | 2019

Toto prohlášení slouží jako mezistupeň před vyhotovením nové zprávy o trvale udržitelném vývoji. Zveřejňujeme zde čísla a fakta za období 2016 - 2018. Shrnuli jsme zde nejdůležitější data a ukazatele ze všech 19 závodů skupiny THIMM. 

Stažení souhrnu ukazatelů | 2019 (anglická verze).

Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny THIMM | 2016

„Lidé, nápady, řešení“ – pod tímto názvem popisujeme, jak jsme rozvinuli náš koncept společenské odpovědnosti v obchodních letech 2014 a 2015. Společným jmenovatelem je hodnotový řetězec a požadavky k trvalé udržitelnosti našich zákazníků v průmyslových a spotřebitelských odvětvích.
Tato druhá zpráva o udržitelném rozvoji skupiny THIMM je sestavena na základě mezinárodně uznávané příručky G4 Global Reporting Initiative (GRI) v rozsahu „základní informace“.

Stažení zprávy o udržitelném rozvoji skupiny THIMM | 2016 (anglická verze)
 

Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny THIMM | 2014

Naše první zpráva o udržitelném rozvoji je důležitým krokem v realizaci strategie společenské odpovědnosti společností skupiny THIMM - TSR (THIMM Social Responsibility).  V ní dokumentujeme naše cíle a opatření, zaměřené na poskytování ekologických výrobků a služeb, šetrné zacházení s přírodními zroji, dlohodobé nasměrování našich obchodních procesů a stát se atraktivním zaměstnavatelem a aktivním členem společnosti. Zpráva vychází z příručky G3.1 Global Reporting Initiative (GRI).

Stažení zprávy o trvalé udržitelnosti skupiny THIMM | 2014 (anglická verze)

Načíst...