Zprávy o udržitelném rozvoji skupiny THIMM

Skupina THIMM staví na principu všeobecné odpovědnosti ve všech obchodních oblastech a ve všech aspektech přidané hodnoty. Dlouhodobě myslet, udržitelně jednat a být tak spolehlivým partnerem – to jsou naše hlavní zásady. Co přesně máme na mysli a jak jsme se v tomto kontextu v posledních letech vyvíjeli, popisujeme v našich zprávách o udržitelném rozvoji (v angličtině): 

Aktuální zpráva o udržitelném rozvoji skupiny THIMM

Aktuální zpráva o udržitelném rozvoji skupiny THIMM se v současné době právě připravuje a bude zahrnovat období let 2016 až 2019. Kromě toho téma podnikaltelské odpovědnosti restrukturalizujeme a výsledky představíme v přístí zprávě. Pro mezidobí jsme shrnuli nejdůležitější data a ukazatele za rok 2019 ve stručném přehledu (anglická verze). 

Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny THIMM za rok 2016

„Lidé, nápady, řešení“ – pod tímto názvem popisujeme, jak jsme rozvinuli náš koncept společenské odpovědnosti v obchodních letech 2014 a 2015. Společným jmenovatelem je hodnotový řetězec a požadavky k trvalé udržitelnosti našich zákazníků v průmyslových a spotřebitelských odvětvích.
Tato druhá zpráva o udržitelném rozvoji skupiny THIMM je sestavena na základě mezinárodně uznávané příručky G4 Global Reporting Initiative (GRI) v rozsahu „základní informace“.

Stažení zprávy o udržitelném rozvoji skupiny THIMM za rok 2016 (anglická verze)
 

Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny THIMM za rok 2014

Naše první zpráva o udržitelném rozvoji je důležitým krokem v realizaci strategie společenské odpovědnosti společností skupiny THIMM - TSR (THIMM Social Responsibility).  V ní dokumentujeme naše cíle a opatření, zaměřené na poskytování ekologických výrobků a služeb, šetrné zacházení s přírodními zroji, dlohodobé nasměrování našich obchodních procesů a stát se atraktivním zaměstnavatelem a aktivním členem společnosti. Zpráva vychází z příručky G3.1 Global Reporting Initiative (GRI).

Stažení zprávy o trvalé udržitelnosti skupiny THIMM za rok 2014 (anglická verze)

Načíst...