Zprávy o udržitelném rozvoji skupiny THIMM

Skupina THIMM staví na principu všeobecné odpovědnosti ve všech obchodních oblastech a ve všech aspektech přidané hodnoty. Dlouhodobě myslet, udržitelně jednat a být tak spolehlivým partnerem – to jsou naše hlavní zásady. Co přesně máme na mysli a jak jsme se v tomto kontextu v posledních letech vyvíjeli, popisujeme v našich zprávách o udržitelném rozvoji (v angličtině): 

Souhr klíčových ukazatelů udržitelnosti 2022 v THIMM

Od roku 2014 podáváme zprávy o našem chápání udržitelnosti, našich aktivitách v oblasti udržitelnosti a našich cílech pro nadcházející roky. Letošní kratší publikace se ohlíží za našimi aktivitami v oblasti udržitelnosti ve hospodářských letech 2020 a 2021 a poskytuje také výhled na naše budoucí plány v oblasti udržitelnosti. 

Souhrn klíčových ukazatalů udržitelnosti ke stažení | THIMM Key Figures Update 2022 (anglická verze)

Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny THIMM | 2020

Aktuální zpráva o udržitelném rozvoji THIMM 2020 shrnuje hlavní vývoj naší společnosti na poli ekonomie, ekologie i v sociální oblasti v hospodářském období let 2016, 2017, 2018 a 2019.

Zpráva je koncipována pod hlavičkou „změny“. Mimo jiné v ní popisujeme novou strukturu naší společenské odpovědnosti a restrukturalizaci personálního oddělení ve skupině THIMM. Dozvíte se více o našich aktivitách a projektech na podporu udržitelnosti v daném období. Navíc získáte přehled o našem vývoji v podobě čísel a grafů. Máte zde možnost nahlédnout na oblast výroby a technologií, na náš dodavatelský řetězec a přiblížíme vám situaci na trhu. Vývoj naší společenské odpovědnosti tak máte transparentně k dispozici. - Během dahéno období se toho mnoho událo. Přesvědčte se sami.

Tato třetí zpráva o udržitelném rozvoji skupiny společností THIMM je postavena na mezinárodně zavedených směrnicích pro zprávy o udržitelném rozvoji GRI Standards (Global Reporting Initiative Standards) a možnosti hlášení „Core“.

Stažení zprávy o udržitelném rozvoji skupiny THIMM | 2020 (anglická verze).

Souhrn ukazatelů | 2019

Toto prohlášení slouží jako mezistupeň před vyhotovením nové zprávy o trvale udržitelném vývoji. Zveřejňujeme zde čísla a fakta za období 2016 - 2018. Shrnuli jsme zde nejdůležitější data a ukazatele ze všech 19 závodů skupiny THIMM. 

Stažení souhrnu ukazatelů | 2019 (anglická verze).

Načíst...