Obalové materiály od A do Z

Obalove-materialy-A-Z-THIMM.jpg

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   U   V   W   X   Y   Z

B

Balicí materiál

Materiál, ze kterého se vyrábějí balicí pomůcky a obaly.
Například: karton, papír, lepenka, umělá hmota

Balicí pomůcka

Slouží spolu s obalovým materiálem nebo samostatně k zabalení zboží.

BRC/IoP

Právně závazné normy pro dodavatele obalových materiálů v potravinářském průmyslu (primární / sekundární obaly).

BTC/Pevnost obalu při tlaku (DIN ISO 55440-1)

Box Compression Test (Pevnost obalu při tlaku) [kN]. Test BCT popisuje statické zatížení obalového materiálu. Tato vlastnost se zjišťuje pomocí lisu s pěchovacím tlakem.

BTC/Trhací tlak (DIN EN ISO 2758/2759)

Odolnost proti protržení [kPa] je odpor, který kruhovitě upnutý zkušební vzorek klade jednostranně a rovnoměrně stoupajícímu tlaku až do roztržení.

C

CI technologie Flexo Preprint ThimmColor®

Označuje nejmodernější metodu kotoučového tisku (CI=Common Impression/tisk z centrálního válce), který úspornou technologií vložkování vytváří tiskové obrazy o plynulé délce až 206 mm při zachování vysoké přesnosti a rychlosti.

Cromalin

Metoda kontroly barev (metoda kontroly tónu); nenákladná a bezpečná metoda ověření rastrovaných barevných výtažků. Cromalin odpovídá do značné míry evropskému standardu v ofsetovém tisku.

CTP

Computer to plate je nadřazený pojem celé řady nejrůznějších metod osvitu ofsetových desek. Metody se od sebe odlišují způsobem osvitu (vnitřní buben, vnější buben nebo plochá deska), použitými zdroji světla (fialové nebo termické lasery, zdroje UV záření), povrstvováním desek a vývojem potištěné desky.

D

Digitální tisk

viz ThimmColor® digital

Dírkování

Přerušovaná linie stříhání, která slouží k přípravě míst ohybu a jako pomůcka pro otevírání (odtrhávací dírkování).

Drážky

Drážkovač připravuje pohyblivá, resp. kloubová místa ohybu, s cílem stanovit geometrické místo pohybu, vytvořit kloubový, ohebný průřez a snížit ohybový odpor v místě ohybu.

Druhy vln

 • Vlna F 0,6 - 0,9 mm
 • Vlna E 1,0 - 1,8 mm
 • Vlna T 1,7 mm
 • Vlna B 2,2 - 3,0 mm
 • Vlna C 3,1 - 3,9 mm
 • Vlna A 4,0 - 5,0 mm
 • Vlna FE 1,6 - 2,7 mm
 • Vlna EE 2,7 - 3,2 mm
 • Vlna BE / EB 3,2 - 4,8 mm
 • Vlna CAA 5,3 - 6,9 mm
 • Vlna CAA 11,1 - 13,9 mm

DTP

Desktop publishing je počítačově řízená tvorba kvalitních dokumentů s texty a obrázky, které jsou později určeny k publikaci.

Dvojitá vlnitá lepenka

Dvojitá vlnitá lepenka; vyrobená z kombinací stejných nebo různých tvarů vln. Například vlna EB nebo vlna BC.

E

EAN

European Article Number; strojově čitelný čárový kód (EAN 13, EAN 128), používá se pro zjednodušení logistických procesů, automatizaci a zvýšení bezpečnosti. Odpovědným orgánem je organizace European Article Numbering Association s celosvětovým působením a se sídlem v Evropě, která společně s americkou organizací Uniform Code Council odpovídá za systém číselných označení a komunikace, mezi které patří EAN, UPC, EANCOM a UCS.

ECR (Efficient Consumer Response)

Společná iniciativa, v rámci které spolupracují subdodavatelé, výrobci, velkoobchodníci a maloobchodníci. Jejich cílem je na základě společných snah zlepšit logistický řetězec a nabídnout spotřebitelům optimální kvalitu, servis a nabídku výrobků za optimální ceny.

ECT/Odolnost v tlaku na hranu (DIN ISO EN3037)

Edge Crush Test [kN/m] Zkušební metoda zjištění odolnosti hran vlnité lepenky.

EDI (Elektronická výměna dat)

EDI znamená předávání strukturovaných dat prostřednictvím pevně stanovených standardů elektronických zpráv z jedné počítačové aplikace do druhé s minimálním počtem ručních zásahů. Díky minimalizaci zápisu, korespondence a dalších administrativních nákladů, které vznikají v důsledku doložitelného informačního toku, systém EDI snižuje: náklady, poruchy a chyby. Praktické využití pro ECR vychází z vlastností zpráv EANCOM.

EK (německy KLT)

Zkratka pro Euro kontejner. Euro kontejnery jsou k dostání v různých provedeních a velikostech. Zde patří standardizované bedny z vlnité lepenky a také plastu.

Etický kodex

Souhrn pravidel chování, která se vztahují na etické hodnoty, zákony a další aspekty odpovědnosti obchodních společností. Etický kodex představuje jistý druh osobního závazku. Dodržování etického kodexu lze ověřit formou auditu. V případě odchylek lze zavézt nápravná opatření nebo také sankce. Příklady známých etických kodexů: BSCI Code of Conduct, UN Global Compact.

F

FCT/Odolnost vůči plošnému lisování (DIN EN ISO 3035)

Flat Crush Test; zkušební metoda, která určuje odolnost vůči plošnému lisování [kPa] třívrstvé vlnité lepenky.

Flexografický tisk

Flexografický tisk je přímý, vysokotlaký postup, při kterém vznikají flexibilní tiskové desky z fotopolymeru nebo pryže a při kterém se používají nízkoviskózní tiskařské barvy. Při metodě vysokotlakého tisku jsou obrazonosná vyvýšená místa tiskařské formy.

Flexo-HQPP (HighQualityPostPrint)

Flexografický přímý tisk v nejvyšší kvalitě s cenově výhodnou výrobou malých nákladů.

foodWave

THIMM foodWave je druh lepenky ze 100% čerstvých vláken pro přímý kontakt s potravinami.

foodWave | heatproof

THIMM foodWave | heatproof je lepenka, která je vhodná pro přímý kontakt s potravinami a pro použití v pečicí nebo mikrovlnné troubě. Neobsahuje silikon a po použití je možné ji vhodit do běžného sběrového papíru.

FSC

Označuje systém certifikace „Forest Stewardship Council“. Tato pečeť označuje výrobky ze dřeva a papíru, které pocházejí z lesů s ekologicky odpovědným hospodářstvím.

G

Gramáž

Hmota na plochu [g/m²], měrná jednotka pro papír, karton a lepenku, která určuje množství hmoty na jednotku plochy (m²).

H

Hladká lepenka

Plošší materiál vyráběný především z rostlinných vláken, který se vyrábí odvodňováním vlákninové suspenze přes síto. Hladká lepenka má hmotu na plochu > 220 g/m².

I

Inliner (linka na skládané bedny)

Obráběcí stroj, ve kterém se provádí tisk, lisování, lepení a skládání v jediném přístroji. Časté použití při výrobě skládacích beden.

J

Jednostranná vlnitá lepenka

Vlnitá lepenka pouze s jedním krycím pásem. Vlna je z jedné strany viditelná.

Just-in-sequence (zkratka: JIS)

„Just in sequence“ označuje způsob dodání, při kterém se požadované zboží dodává ve správném čase, množství a druhu do správného místa, kde se okamžitě zpracovává. Liší se přitom od metody Just-in-time, kdy se jedná o dodání ve správném pořadí.

Just-in-time (zkratka: JIT)

Princip výroby, při kterém se dodání požadovaného materiálu řídí požadavky potřeby či spotřeby. Procesy musí navazovat přímo na sebe, aby bylo možné eliminovat náklady na skladování.

K

Karton

Plošší materiál vyráběný především z rostlinných vláken, který se vyrábí odvodňováním vlákninové suspenze přes síto. Lepenka má hmotu na plochu mezi 150 a 600 g/m².

Karton se zavíráním vlevo

Přířez, při kterém se lepený okraj nachází vlevo (při pozorování zvnějšku). 

Karton se zavíráním vpravo

Přířez, při kterém se lepený okraj nachází vpravo (při pozorování zvnějšku).

Kašírování

Spojování prefabrikovaných plošných útvarů pomocí kašírovacího prostředku nebo na základě termoplastických vlastností zpracovávaného zboží. Cíl: Zlepšení opracovatelnosti a zpracovatelnosti materiálu, kombinování základních materiálů za účelem využití výhod jednotlivých materiálů a kompenzace výhod.

Kodex ECMA (DIN EN14054)

Kodex ECMA je technicky-logistický rejstřík standardů pro výrobu skládaných kartonových krabic a jejich partnerů. Používá se především pro primární obaly z kartonu. Je zde zahrnuto mnoho známých a běžných tvarů skládaných krabic a jako přířez také ve verzi 3D.

Kodex FEFCO/ESBO (DIN EN14053)

Kodex FEFCO/ESBO je technicky-logistický rejstřík standardů pro odvětví výrobu krabic a jejich partnery. Používá se především pro skladovací a přepravní obaly z hladké a vlnité lepenky. Je zde zahrnuto mnoho známých a běžných tvarů skládaných krabic a jako přířez zobrazeno jako ve 3D. Nákresy a vysvětlivky jsou k dispozici ve třech jazycích (němčina, angličtina, francouzština).

L

Lepenka

Plošší materiál vyráběný především z rostlinných vláken, který se vyrábí odvodňováním vlákninové suspenze přes síto. Lepenka má hmotu na plochu > 225 g/m².

Lepenkový materiál

Lepenkový materiál sestává z recyklovaných vláken s určitým podílem příměsí (např. škrobem).

Lisovadlo s plochou základnou

Zpracování vlnité lepenky (na rozdíl od rotační metody) pomocí ploché lisovací formy.

M

Metoda Flexo Postprint

Při přímém tisku na vlnitou lepenku se na rozdíl od předtisku tiskne na vnější pás vlnité lepenky. Vhodné pro jednoduché tiskové obrazy bez nároků na vysokou kvalitu.

Modulový obalový materiál

Systém rozměrů obalových materiálů odvozený z rozměrů modulu (podle ISO 3637), např. obalové materiály, ze kterých lze vyrobit základní modul ISO (600 x 400 mm) na základě EURO palety.

N

Nebezpečné zboží

Zboží (materiál/látky), které představují zvláštní nebezpečí pro člověka, zvířata a životní prostředí. Obalové materiály pro nebezpečné zboží musejí mít vhodný typ konstrukce a při výrobě podléhají zvláštním požadavkům na kvalitu.

Nenavlhavá vlnitá lepenka

Nenavlhavá vlnitá lepenka sestávající z vlnité lepenky s nenavlhavým lepením.

O

Obalový materiál

Sestává z balicího materiálu a slouží k zabalení zboží. Podle druhu obalového materiálu se skládá z nejrůznějších částí a prvků.

Obtah

Obtah je zkušební výtisk, který co nejvíce odráží příslušný tiskový postup. Obtah slouží jako kontrolní prostředek určení barev a tiskne se v poměru 1:1.

Odpor proti plošnému zborcení/SCT (DIN 54518)

Test SCT na úrovni listu je maximální pěchovací síla vyvíjená na zkušební šířku, které zkušební vzorek o pevně stanoveném stlačení odolává.

Ofsetový tisk

Ofsetový tisk je nepřímá metoda tisku z plochy, při kterém tisknoucí a netisknoucí místa leží téměř v jedné rovině. Rozdělení tisknoucích a netisknoucích míst se uskutečňuje na základě fyzikálního principu odpudivosti tuku a vody. Používají se vysoce viskózní tiskařské barvy, které se přenášejí přes válec tiskových forem a tiskový válec na potiskovanou podložku.
Při ofsetovém tisku (až 100 čar/cm) lze na potiskovanou podložku tisknout více čar/cm než v případě flexografického tisku (18 až 54 čar/cm). Čím více čar, tím jasnější tiskový obrazec, pokud jej pozorujeme zblízka. Mezi typické oblasti používání ofsetového tisku patří prezentační kartony, prospekty, plakáty nebo výlohy.

P

Papír šedák

Cenově výhodný sběrový papír, který je díky absenci lepení výrazně citlivý na vlhkost. Používá se k výrobě vlnité lepenky nižší třídy jakosti.

Papír typu VCI

Druhy papíru, které jsou pokryty nebo impregnovány inhibitorem VCI (Volatile Corrosion Inhibitor). Nanášením účinné látky VCI, která se ukládá na povrch zabaleného zboží z kovu, lze dosáhnout ochrany proti korozi.

Ploché lisovadlo

V plochém lisovadlu se aretují oblouky vlnité lepenky a pomocí naplocho umístěného lisovadla se lisují v rámci zdvihového pohybu. Výsledkem jsou velmi přesné perforace.
Od rotačního lisovadla se odlišují pohyby lisovadla a příslušné nástroje.

Polobuničina

Lepenkový papír z chemicky získané celulózy (asi 65 %), podíl recyklovaných vláken max. 35 %, lepší ochrana proti vlhkosti než u vlnité lepenky, dražší než lepenka, vysoká tuhost.

Postprint

Při postprintu se tiskne na hotovou vlnitou lepenku přímo. V průběhu tohoto tisku může docházet k efektu tvoření pruhů v místě přítlaku na vlnu lepenky.

Preprint

Při preprint (předtisku) se nejdříve tiskne na krycí pás vlnité lepenky a poté se vlnitá lepenka kašíruje.

Primární obal

Primární obaly jsou v přímém kontaktu s obsahem. Musejí proto splňovat požadavky právních norem týkající se potravin a léčiv. Jen tak lze zajistit ochranu a kvalitu.

Přířez

Lisovaná krabice, který je na plocho a která se dodává nezpracovaná (např. Bez lepení).

Propustnost vzduchu

Charakteristická materiálová veličina papíru; množství vzduchu, které proudí povrchem papíru. Důležitý ukazatel pro provozní vlastnosti obalových materiálů na balicích strojích, na kterých se pracuje s vakuem.

Protiskluzový lak

Povrstvení papíru / vlnité lepenky s cílem zvýšit tření za klidu a kluzné tření obalového materiálu.

Povrstvení

Zušlechťování povrchu s cílem zlepšení opracovatelnosti a zpracovatelnosti materiálu, kombinování základních materiálů za účelem využití výhod jednotlivých materiálů a kompenzace výhod. Při povrstvení se nanáší částečky beztvarého materiálu na plošný útvar, čímž vzniká uzavřená vrstva.

R

Rastr

Rastr je technické rozlišení obrazu v tisknutelných bodech. Rastr se měří v bodech na cm a také se tak označuje, např. 24, 48 atd.

Retail Ready Packaging (RRP)

Maloobchodní regálový obal s ohledem na zásadní požadavky řetězce tvorby hodnot v oblasti obalů, od skladování až po prodejní místo, resp. sběrné místo nebo recyklaci produktu.

RFID (Radio Frequency Identification)

Technologie bezdotykové identifikace objektů. Rádiovými vlnami se přenášejí údaje z transpondéru RFID příjemci a poté se vyhodnocují. Technologie RFID představuje smysluplné rozšíření čárových kódů a měla by se používat napříč celým dodavatelským řetězcem.

Rotační lisovadlo

V rotačním lisovadle probíhá lepenka bez aretace pod otáčejícím se válcem. Na něm jsou namontovány řezné nástroje, které jsou umístěny na půlkruhové dřevěné skořepině. Tato metoda je výrazně produktivnější než v případě lisovadla plochého, ale není vhodná pro všechna lisovadla. Obě metody lisovadel se odlišují v podstatě pohyby lisovadla a použitými nástroji.

S

Sedex

Sedex označuje databázi „Supplier Ethical Data Exchange”. Tato platforma nabízí transparentní přehled udržitelné a společenské odpovědnosti podniků.

Sekundární obal

Přebaly nebo sekundární obalové materiály, které obsahují určitý počet prodejních jednotek k předání na prodejním místě koncovému spotřebiteli nebo vybavení prodejních regálů. Tyto obaly lze ze zboží odstranit, aniž by došlo k ovlivnění vlastností zboží.

Sítotisk

Sítotisk je metoda přímého tisku, při kterém se tiskařská barva tiskne pomocí pryžové těrky přes hustě pletenou tkaninu na potiskovaný materiál. Na místech tkaniny, na kterých se nemá otisknout žádná barva tiskařského obrazu, se vytvoří přes šablonu barevně nepropustné otvory síta tkaniny.
Klasický sítotisk byl do značné míry nahrazen digitálním tiskem.

Skládací bedna/krabice

Skládací bedny sestávají z jednoho kusu. Hrana se pojí lepicí páskou, šitím drátem nebo lamelovým spojem k příslušné straně. Upevněná horní a dolní dvířka pak umožňují zavření skládací bedny (skládací krabice).

SMI/Supplier-managed Inventory

Dodavatel přebírá odpovědnost za množství zásob zákazníka. Aby bylo možné toto zajistit, obdrží dodavatel přístup k údajům o skladových zásobách a poptávce zákazníka.

Speciální papíry

Druhy papírů se speciálními vlastnostmi. Například: THIMM Starliner®, THIMM Multiflute®, TPImpress!, TPGlossGD2!, Pizzaliner, Silikonliner a PE papír.

SRP (Shelf-Ready-Packaging)

Maloobchodní regálový obal při zohlednění značných požadavků na prodejním místě:

 • Easy Identification (Jednoduchá identifikace)
 • Easy Open (Jednoduché otevření)
 • Easy Shelf (Jednoduché zařazení)
 • Easy Shop (Jednoduchý prodej)
 • Easy Dispose (Jednoduchá likvidace) 

Stroj na lepení skládacích krabic (zkráceně: SLSK, německy FKM)

Obráběcí stroj, který z odřezků krabic v rámci dalšího procesu zpracování vyrábí lepením naplocho položené krabice.

Sulfátový krycí karton

Krycí papír ze sulfátové celulózy jehličnanů s podílem recyklovaných vláken max. 20 %. Díky vysokému podílu dlouhých vláken se sulfátový krycí karton vyznačuje nejvyšší pevností ze všech druhů vlnité lepenky. Sulfátový krycí karton je odolný vůči vlhkosti a používá se především pro přepravní obaly.

Supply Chain (logistický řetězec)

Všechny aktivity nezbytné pro uspokojení poptávky po produktu nebo službě začínající poptávkou po surovinách nebo údajích až po dodání hotového výrobku koncovému spotřebiteli.

Š

Štoček

Tiskařské formy pro flexografický tisk.

T

Technologie Flexo Preprint Belt ThimmColor®

Označuje inovativní metodu kotoučového tisku, který byl vyvinut a patentován speciálně pro požadavky výroby vlnité lepenky. Dokáže vyrábět cenově výhodně a komplexně především velké formáty až do délky 450 cm. Tiskařské formy se montují na uzavřené pásy.

Terciární obal

V centru je ochrana před škodami vzniklými při přepravě. Obaly jsou většinou přizpůsobeny rozměr§m nákladního vozu nebo kontejneru, aby bylo možné dosáhnout optimálního využití. Přepravní obaly sestávají z nejrůznějších materiálů, jako je vlnitá lepenka, dřevo nebo pěnovité plastické hmoty, díky čemuž mohou být chráněny před nárazy a vnějšími vlivy.

Testliner

Krycí papír ze 100% recyklovaných vláken s definovanou pevností. Většinou lze dodat ve vícevrstvém, lepeném a nelepeném provedení. Ve srovnání s sulfátovým krycím kartonem je celkově citlivější na vlhkost a má nižší průtlak. V Německu se rozlišují tři skupiny TL: T1, T2 a T3.

ThimmColor®

ThimmColor® je marketingový název pro vysoce kvalitní předtištěné obaly společnosti THIMM THE HIGHPACK GROUP. Výrobky ThimmColor® se tisknou pomocí naší patentované metody flexografického preprintu.

ThimmColor® digital

Digitálním tiskem se označuje skupina metod tisku, při kterém se tištěný obraz přenáší přímo z digitální sazby do tiskařského stroje. Běžné tiskařské formy / desky se nepoužívají.
Ve společnosti THIMM zastupuje digitální válcový předtiskový stroj HP PageWide Inkjet T1100S nejnovější konstrukční řadu. Válce rozložené do různých pásů umožňují paralelní tisk rozdílných zakázek ve variabilních velikostech formátu a nákladu. Menší zakázky lze umístit do fronty a vyrobit společně, bez nutnosti přípravy v v mezidobí. Díky vodovým a pigmentovým barvám vznikají prvotřídní barevné tisky na úrovni ofsetu.

Tiskařský lak

Bezbarvá vrstva laku, která se nanáší na tiskařský stroj. Tiskařský lak zlepšuje vlastnosti povrchu, jako je odolnost proti oděru a lesk.

Tolerance množství

Tolerance objednaného množství, které je výrazně ovlivněno výrobně-technickými faktory. Překročení nebo nesplnění objemu dodávky se pohybuje, nebylo-li sjednáno jinak, v mezích definované tolerance.

Transpondér RFID

Pod pojmem transpondér RFID se rozumí rádiový vysílač, který přijímá a odesílá zpět signály z čtecího zařízení. Takový transpondér je vybaven alespoň jedním jednoznačným kódem produktu, zahrnuje však často také další informace. Existují transpondéry v nejrůznějších provedeních, např. jako etikety nebo plastové karty.

Třívrstvá vlnitá lepenka

Třívrstvá vlnitá lepenka sestává z jedné vrstvy zvlněného papíru (vlny), která je nalepena mezi dvě vrstvy papíru nebo kartonu (vnější a vnitřní krytí).

TSR

THIMM Social Responsibility představuje společenskou odpovědnost skupiny THIMM v oblasti hospodářství, ekologie a sociální problematiky. Skupina THIMM definovala v rámci těchto tří pilířů čtyři vlastní oblasti činnosti:
Hospodářství: Oblast činnosti „Trh“
Ekologie: Oblast činnosti „Životní prostředí a procesy“
Sociální problematika: Oblast činnosti „Pracovníci“
Sociální problematika: Oblast činnosti Společenský život

V

Vlnitá lepenka

Vlnitá lepenka je balicí materiál, který sestává z jedné nebo několika zvlněných vrstev. Tyto zvlněné vrstvy jsou na horní a dolní straně polepeny krycí vrstvou papíru.
Zařízení na vlnitou lepenku (zkratka: ZVL, německy WPA)
Výroba vlnité lepenky z papírů prostřednictvím přetváření a spojování zvlněných a hladkých papírových pásů.

Vlnitá lepenka s větším počtem vln

Sestává ze dvou nebo více vrstev zvlněného papíru (vln), které jsou spojeny jednou vrstvou papíru nebo kartonu (mezilehlým pásem) a jejichž volná vnější plocha je polepena vždy jednou vrstvou papíru nebo kartonu (vnější a vnitřní vrstva).

Vnitřní krycí vrstva

Papír na vnitřní straně vlnité lepenky.

Vnitřní rozměry

Vnitřní rozměry obalového materiálu. Přičtením rozměrů materiálu získáme vnější rozměry.

VMI/Vendor-managed inventory

Dodavatel přebírá odpovědnost za množství zásob zákazníka. Aby bylo možné toto zajistit, obdrží dodavatel přístup k údajům skladových zásob a poptávky zákazníka.

Výkres řezu

Nákres (výkres nástroje) jako předloha pro výrobu lisovacího nástroje a vytvoření tiskového obrazu. Výkres řezu se používá zároveň jako součást podkladů pro zakázku v rámci řízení jakosti.

W

Wrap Around

Obaly Wrap Around (angl.: to wrap around - ovinout) patří mezi druhy obalů, které se připravují, plní a uzavírají pomocí automatů. Zvláštním znakem těchto automatových obalů je to, že popsané tři pracovní procesy lze seřídit v rámci jednoho průběhů, tzn. může je vykonávat pouze jeden stroj.
V praxi se přířez obalu Wrap Around tvaruje do „U“, do kterého lze potom zboží ukládat po stranách. Následně se obal uzavře lepidlem nanášeným za tepla. Zpětný tlak vznikající při plnění výrobky zajišťuje lepší slepení.

Z

Zabalené zboží

Předmět, který se má zabalit nebo který je již zabalený.

Zásilka

Odesílací nebo přepravní jednotka, která tvoří jeden kus.

Zkouška průrazu kyvadlovým kladivem (DIN 53142-1)

Zkušební metoda, která ověřuje pomocí kyvadla pevnost v průrazu.

Načíst...