Cukrovinky & slané snacky

sladkosti-snacky-pochutiny-snackfood-chipsy-bramburky-slane-obaly-THIMM.jpg

Známe trh: obchodní regály se čím dál více plní obaly na cukrovinky a slané snacky a výběr speciálních umístění je obrovský. O nákupu se proto často rozhoduje spontánně na místě. V takovém vysoce konkurenčním oboru mohou být pro obrat rozhodujícím prvkem regálové obaly prezentující produkt, bezpečné přepravní obaly a prodejní obaly na cukrovinky a slané snacky s efektivní reklamou. V druhotném umístění profitujte z displejů prezentujících zboží pro podporu sezónních kampaní nebo při uvádění výrobků na trh. Podporu prodeje završují doplňkové dekorační prvky, např. bannery nebo závěsné prvky.

Obaly na cukrovinky a slané snacky pro úspěch na místě prodeje

Váš výrobek je v centru dění nejen u nás, ale je také centrálním prvkem na místě prodeje. S vhodnými regálovými obaly, prodejními obaly s účinnou reklamou, vysoce moderními možnostmi tisku a bezpečnými obaly na ochranu a přepravu nabízí společnost THIMM individuální možnosti atraktivní a nezaměnitelné prezentace produktů mezi konkurencí. Společně tak výhodně diferencujeme vaše produkty a zákazníkům dodáme nové impulzy k nákupům.

Obaly na stohované chipsy v kulaté dóze

Z šestistranného obalu na cukrovinky nebo slané snacky v kulatém primárním obalu profitujete hned několikrát: při minimálním použití materiálu nabízejí takové obaly na kulaté výrobky o 5 % lepší vytížení palety. V odborném jazyce se v tomto případě mluví o optimalizovaném stupni využití plochy. Šestistranné obaly jsou navíc stabilnější nebo vykazují vyšší nosnost než klasické čtyřhranné obaly. V prodejním regálu se váš obal na stohované chipsy bude díky svému tvaru výrazně lišit od konkurence.

Regálové obaly na čokoládu

Pro uspořádané umístění čokolád a jiných cukrovinek v čele regálu se v obalech často používají integrované systémy posuvu zboží. K posuvu dochází pomocí elastických pásek od první po poslední čokoládu. A to při využití kompletní hloubky regálu obaly do 400 mm. Díky tomuto systému jsou vaše značka a všechny druhy čokolád na POS optimálně prezentovány.
Obaly se vyrábějí jako jednodílné a mohou se plnit automaticky nebo ručně. V našich regálových obalech na čokoládu se navíc maximálně využívá objem. Tím se snižují náklady na logistiku a materiál. Obaly s posuvem zboží nabízejí konzumentům vždy přehlednou prezentaci vašich cukrovinek.

Promoční obaly jako impulz k nákupu

Uvádění produktů na trh a jejich prezentaci může doprovázet řada různých reklamních opatření.
Promoční obaly na cukrovinky a slané snacky přesvědčí svým umístěním podporujícím prodej v regálu a díky výraznému potisku zvyšují odbyt. Promoční obaly se liší inovacemi, například integrovanou skluzavkou zboží k lepšímu odebírání produktů, a zároveň přesvědčí snadnou manipulací.

Atraktivní obalová řešení pro cukrovinky a slané snacky

Displej POS: Kreativní koncepty se smyslným zážitkem

Úspěšná propagace prodeje zahrnuje nejen účinnou prezentaci na místě prodeje, ale také atraktivní druhotné umístění v obchodě. Zde se často používají paletové, podlahové, ale i pultové displeje. Individuálně podle účelu použití přicházejí v úvahu jedinečné nebo také standardizované displeje na POS, které vaší značce a vašim produktům vytvoří nezaměnitelnou prezentaci.
Zejména u kvalitních druhotných umístění hrají velkou roli ztvárnění, potisk a speciální zušlechtění povrchů. Společnost THIMM jako zkušený partner vás podpoří od poradenství, kreativního ztvárnění až po výrobu a doplnění zboží do vašich reklamních displejů i displejů prezentujících zboží. Se silnými logistickými a obchodními partnery umisťujeme displeje profesionálně v místě prodeje.

Paletové a podlahové displeje pro mimořádnou prezentaci zboží

Paletové displeje na cukrovinky a slané snacky se na POS prezentují většinou volně nebo v čele, na konci regálu. Zejména v sezóně se často konají marketingové akce na cukrovinky a slané snacky. Výhoda: Displeje lze na prodejně umístit volně a přizpůsobit tak místním podmínkám jednotlivých trhů. Většinou se druhotná umístění soustřeďují u pokladen a v příslušných produktových rámcích. Dokážou generovat vyšší impulzy k nákupu a stoupá tak vnímání značky. Paletové a podlahové displeje se mohou použít na mnoho výrobků z oblasti rychloobrátkového zboží, kosmetiky nebo farmacie.
Ve srovnání s paletovými displeji se podlahové displeje umísťují bez palety a přímo na podlahu.

Prezentace zboží jinak: vystavovací reklamní sloup pro Bearprotein

„Nechej rozhodnout svůj INSTINCT“ – tímto sloganem byly uváděny na trh slané snacky z hmyzu ve tvaru tyčinek výrobce Bearprotein GmbH. K podpoře marketingu vyvinula společnost THIMM vystavovací reklamní sloup, který odráží nezaměnitelný design slaných snacků z hmyzu. Tyčinky ve dvou příchutích byly výhodně umístěné ve dvou integrovaných zásobnících.
Topper na reklamním sloupu se zasloužil o to, že displej byl vidět z dálky, a poskytl také další komunikační a informační plochu. Individuální ztvárnění zachycuje jednak název značky a firmy na obrázku a také zprostředkovává blízkost k přírodě a světu zvířat.

Malý pultový displej s velkou účinností

Pultové displeje na cukrovinky a slané snacky najdou své použití většinou v přímém prodejním prostoru a u pokladny. Pultové displeje jsou vhodné pro menší produkty s neustálým odbytem nebo jako podpora marketingu, a tím skvělými pomocníky v prodejně. Stojany se dají použít i jako doplňkové řešení ke větší kampani nebo jako jednotlivý prvek.
Malé displeje z vlnité lepenky se používají zejména pro ochutnávky.
Jeden takový minidisplej pro českého zákazníka je příkladem využití produktového marketingu. Pultový displej vyrobený z vlnité lepenky a vybavený dodatečnou popisovatelnou komunikační plochou umožňuje individuální oslovení zákazníků. Akci završují doplňkové informační materiály a malé ochutnávky.

Sezónní reklamní akce

Největší pozornost na místě prodeje vždy přitáhnou velké figury a velká umístění. Se svým mimořádným tvarem a velikostí jsou prvkem, který zaujme. Pomocí ztvárnění souvisejícího s produktem a prostřednictvím potisku se velké figury prezentují ze své nejlepší stránky. Velká umístění doplňují displeje a stojany a lze na ně nahlížet jako na dodatečný rámec. Všestranné využití najdou zejména v případě sezónních kampaní a pro nejrůznější obory.

Rozmanitost, která přesvědčí: Standardizované a individuální displeje s digitální přidanou hodnotou

Pro akce podporující prodej, pro sezónní kampaně a rozsáhlou propagaci prodeje inovativní obalové koncepty a reklamní displeje POS. Zvyšte vnímání vaší značky v obchodě a motivujte zákazníky ke spontánnímu nákupu.
Kontaktujte nás – doporučíme vám to nejlepší řešení pro chipsy, oříšky, sladkosti, slané a sladké pečivo a další pochutiny.

Obalová a displejová řešení pro cukrovinky a slané snacky:

Načíst...