Optimalizace portfolia

portfolio-optimalizace-analyza-vypocet-obal-vlnita-lepenka-THIMM.jpg

opTHIMMalizováno. Optimalizací portfolia, která zohlední kompletní dodavatelský řetězec (hodnotový řetězec), budete ještě lépe připraveni na budoucnost. My v THIMM využíváme našich dlouholetých zkušeností, abychom společně s vámi blíže prozkoumali vztahy mezi obaly, výrobky, procesy a stroji. Jsou-li optimálně sladěny všechny parametry, ušetříte náklady za obaly, procesy a logistiku. 

Výroba vlnité lepenky už několik let kontinuálně roste. Udržitelné obalové materiály, jako je vlnitá lepenka, jsou stále rozšířenější a pro životní prostředí důležitější. Vlnitá lepenka jako udržitelná surovina a obalový materiál se používá stále více, zatímco umělé hmoty se využívají méně a méně.

Pokud jde o udržitelná obalová řešení, v THIMM máte správného partnera. Papír, vlnitá lepenka a vlnitá lepenka z trávy patří k nejekologičtějším obalovým materiálům současné doby a pro budoucnost se stávají stále důležitějšími. 
Posouzení obalových materiálů je jen jednou částí optimalizace portfolia, na kterou by se náš poradenský tým společně s vámi chtěl zaměřit. V rámci optimalizace portfolia se zaměříme i na souhru obalů, výrobků, procesů a strojového parku. Na tomto základě zpracujeme celkový koncept, jehož pomocí ušetříte významné náklady na procesy a logistiku. 

OpTHIMMalizujte společně.

Optimalizace portfolia – "Optimalizace druhů snižuje množství druhů obalů"

Množství a složitost obalů vzniká, když zákaznické a dodavatelské struktury léta rostou, a tím rostou i vlastní obalové sortimenty. Se zvyšujícím se množstvím druhů obalů se zvyšují i náklady na obaly, procesy jsou stále náročnější a vyžadují více času, ale negativní stránkou je i špatné vytížení objemu. 
Využijte nyní příležitosti a proveďte společně s naším poradenským týmem optimalizaci portfolia. Díky optimalizaci portfolia nahlédneme do vašeho „chaosu v obalech“ a budeme analyzovat vaše stávající údaje a specifikace.

 

Využijte této možnosti a nechejte nás probrat s vámi nejdůležitější složení papíru a různé gramáže ve spojení s asymetrickými druhy. Naši experti na optimalizaci portfolia v tomto případě zohlední i ekologicky udržitelné obalové materiály, nejnovější druhy vln, např. T vlnu, nebo známé druhy vln, jako je F vlna.

Kdy je nejlepší doba na optimalizaci druhů:

 • ... když převládá vysoké množství druhů obalů z důvodu historicky rostoucích sortimentů výrobků
 • ... když nejsou vzájemně sladěné dodavatelské a obalové standardy (specifikace)
 • ...když základní struktura zákazníků zvýšila diverzitu obalů a tiskových obrazů

Náš cíl: Zvolit komplexní přístup, ušetřit náklady a zvýšit výhody pro zákazníka

 • Společně zredukujeme množství vašich obalů
 • Optimalizace materiálů jako řešení 2 v 1: Zvýšení materiálové účinnosti a snížení nákladů na materiál
 • Implementace jednotných specifikací obalů pro jednodušší procesy
 • Zjednodušení následných procesů jako je výroba, zpracování a logistika prostřednictvím hloubkových analýz

Nejlepší řešení pro naše zákazníky
Úspěšný příklad zákazníka , jednoho z největších výrobců hygienických výrobků, ukazuje, jak změna sortimentu díky optimalizaci portfolia může přinést úspory nákladů v šesticiferné částce. Jak se to podařilo? Například změnou z B vlny na T vlnu. T-vlna je se svou výškou vlny 1,7 mm udržitelný druh vlny, rozměrově mezi B-vlnou a E-vlnou. Díky optimalizaci portfolia tak lze uspořit až 25 procent v oblasti nákladů na skladování a přepravu. Ve srovnání s B vlnou vykazuje i další výhody.

 

Optimalizace portfolia – "Ta správná tisková technologie"

Nechejte nás společně s vámi definovat nejlepší tiskovou technologii pro vaše potřeby. Komplexním rozborem vašich výrobních procesů optimalizujeme tiskové procesy.
Pro analýzu založenou na vašich potřebách vyhodnocujeme současné tiskové postupy a procesy stojící za nimi, jakož i použití různých barev. 
Náš poradenský tým zná běžné tiskové postupy v oblasti obalů a displejů a najde ten správný tiskový postup pro vaše obaly. V rámci optimalizace portfolia se naši odborníci zabývají množstvím výroby, tiskovým obrazem a použitím barev, jakož i vysokou kvalitou a výhodami pro vaši cílovou skupinu.

Objevte nové možnosti díky technologii digitálního tisku při ztvárnění tiskových obrazů a profitujte z výrazně kratších dodacích lhůt a z úspor nákladů na tisk.
Snižte počet barev v tisku a zlepšete tak svou ekobilanci.
Komplexně posoudíme výrobní procesy a usnadníme tiskový proces.

Kdy má smysl podívat se na optimalizaci portfolia v oblasti tisku:

 • ... když náklady na tisk tvoří značnou část nákladů v rámci výroby.
 • ... když tiskový proces se stal vysokým a náročným časovým faktorem.
 • ... když tiskový výsledek neodpovídá vašim datům a požadavkům.
 • ... když velké množství tiskových obrazů vede ke složitým procesům.

Náš cíl: Zvolit komplexní přístup, ušetřit náklady a zvýšit výhody pro zákazníka

 • Vytvoření tiskového obrazu podle potřeb výrobce a spotřebitele
 • Analýza nákladů na tisk, tiskových procesů a tiskových postupů
 • Definovat optimální tiskový postup pro obaly a displeje
 • Analýza a vyhodnocení portfolia výrobků vašich zákazníků (B2B)

Nejlepší řešení pro naše zákazníky
Digitální tiskové možnosti pro obaly a displeje jsou rozmanité. Výhody digitálního tisku přesvědčí: Kreativní kniha pro Seitenbunt, zasilatelský obal na potraviny pro HelloFresh, přepravní obal na elektrické přístroje pro firmu Venta nebo podlahový displej na hygienické výrobky pro Hahnemühle je jen několik příkladů, které jsme realizovali společně s našimi zákazníky.
Přesvědčte se sami o optimalizaci portfolia a digitálním tisku. Naši odborníci jsou tu pro vás!

 

Optimalizace portfolia – "Optimalizace procesních nákladů pro větší efektivitu"

Optimalizace procesních nákladů umožňuje koordinaci a propojení celého procesního řetězce tak, aby byl vytvořen plynulý procesní tok. Společně s vámi pracujeme nejen na optimalizaci, ale zaměřujeme se i na zlepšování udržitelného výrobního řetězce. 
V rámci optimalizace portfolia jsou zvýšení produktivity, zlepšení kvality a optimalizace realizačních dob jen některými z možností, jak snížit procesní náklady. Rostoucí digitalizace a automatizace mají stále větší vliv na procesy, zejména v oblasti výroby, a musí být proto v analýze zohledněny.

Analyzujeme vaše procesy a poradíme vám s nejlepším řešením.

Kdy byste měli začít s optimalizací portfolia v oblasti procesních nákladů:

 • ... když se procesy zpomalují a procesní doby jako seřizování a manipulace se zvyšují
 • ... když se zvýšila složitost v hodnotovém řetězci
 • ... když problémy s kvalitou jsou každodenním problémem
 • ... když je zapotřebí více lidských zdrojů, ale zároveň je vyšší doba nemoci

Náš cíl: Zvolit komplexní přístup, ušetřit náklady a zvýšit výhody pro zákazníka

 • Posouzení a převod analogových procesů na automatické a digitální koncepty po konzultaci se zákazníkem.
 • Zvýšení produktivity a zlepšení kvality
 • Optimalizace procesů a snížení nákladů
 • Harmonizace množství druhů obalů a procesů pro výraznou úsporu procesních nákladů
 • Větší efektivita v celém dodavatelském řetězci

Optimalizace portfolia – "Plynulé procesy v logistice"

Cílem optimalizace portfolia v oblasti logistiky je zajistit plynulé procesy, a tím se vyvarovat zbytečným zpožděním. Součástí optimalizace portfolia je také udržování flexibility v klíčových dobách nejvyššího vytížení.
Náš poradenský tým si stanovil za úkol nejen najít a rozšířit komplexní koncepty řešení pro interní a externí logistiku, ale také je dlouhodobě udržovat. To také zahrnuje posouzení předcházejících a navazujících oblastí, jako je zadávání zakázek, výroba a řízení kvality. 

Jednotné obalové standardy, které jsou založeny na rozměrech palet, vedou ke snížení námahy vynaložené na manipulaci a k optimálnímu využití jednotek nákladu, ploch regálů a palet. Logistické procesy by se měly zohledňovat již při vývoji výrobku, protože modulární obal umožňuje nízké náklady na skladování a přepravu. 

Kdy má smysl optimalizace portfolia v logistice:

 • ... pokud existuje široká škála velikostí balení a je implementováno málo standardních řešení
 • ... pokud obaly výrobků a přebaly nejsou vzájemně sladěny, a proto dochází k velké „přepravě vzduchu“ nebo k nízkému využití objemu
 • ... pokud malé vytížení plochy na paletách, v kamionech a kontejnerech způsobuje zbytečné náklady 
 • ... pokud narůstající škody při přepravě způsobují vyšší množství reklamací

Náš cíl: Zvolit komplexní přístup, ušetřit náklady a zvýšit výhody pro zákazníka

 • Modulární obalový sortiment pro lepší lean management
 • Lepším vytížením palet snížit počet skladovacích míst
 • Optimálně zvýšit využití objemu a plochy
 • Snížení škod při přepravě a množství reklamací

Nejlepší řešení pro naše zákazníky
Stupeň využití objemu patří k základním prvkům optimalizace portfolia. Optimálním využitím objemu palety je možné nejen zvýšit bezpečnost při přepravě, ale zároveň snížit i náklady. Tuto optimalizaci portfolia jsme již úspěšně implementovali u zákazníků z celé řady průmyslových odvětví. 

 

Společnou optimalizací portfolia pro více udržitelnosti

Udržitelnost a ekologie jsou témata, která v naší společnosti stále více získávají na významu. V kontextu chování spotřebitelů se udržitelnost stala pro spotřebitele kritériem nákupu. To dokazují průzkumy konzultační firmy IfH z Kolína nad Rýnem z let 2016 a 2019. 90 procent dotázaných uvedlo, že nejen chtějí méně plastových obalů, ale také, že prodejci by měli nabízet více produktů v alternativních obalových materiálech (Statista 2016 a 2019).

U obalů a druhotného umístění hrají pro výrobce a spotřebitele roli nejrůznější aspekty udržitelnosti. Optimalizací portfolia objasníme obě strany, abychom mohli nabídnout nejlepší řešení pro výrobce i zákazníka.

 • Optimalizace druhů: Úspora cenných zdrojů a šetrný přístup k životnímu prostředí
 • Správný tiskový postup: Zvýšit hospodárnost a odkrýt potenciály
 • Optimalizace procesních nákladů: Zvýšení hospodárnosti a úspora nákladů
 • Optimální logistika: Snižte CO2 – ve prospěch životního prostředí

Naše „čtyři pilíře“ optimalizace portfolia poskytnou vám a v dalším procesním řetězci i vašemu zákazníkovi mnoho výhod. Například optimalizací druhů lze na paletu vložit více přířezů a obalů, což vede k menšímu množství palet a následně k menšímu počtu přepravních cest. 
S každou optimalizací portfolia objasníme veškeré optimalizační potenciály. Zlepšení obalových materiálů, rozšiřování technologií, přechod z analogových procesů na digitální a optimalizace využití zdrojů jsou jen některá opatření, která společně posoudíme. Na základě našich analýz a hodnocení se rozhodnete, která opatření mají být provedena. My poskytneme komplexní podporu a opatření efektivně zrealizujeme.

Udržitelná obalová řešení umožňují snížit zatížení životního prostředí na minimum. Díky celé řadě udržitelných obalových materiálů a optimalizaci portfolia mohou být zdroje a životní prostředí méně zatíženy a lze také ušetřit náklady.

Náš společný cíl:

 • Společně pracujeme na nižším využití zdrojů a snížení nákladů při zachování flexibility a bezpečnosti výroby
 • Šetřete zdroje, suroviny a přepravní cesty – pro méně CO2 a pro dobro životního prostředí!
 • Zviditelníme ukazatele a pomocí kalkulačky CO2-vám ukážeme, jak můžete snížit svou uhlíkovou stopu.
Načíst...