Testování obalů

test-obalu-testovani-obalu-obalova-laborator-kvalita-zkousky-obalu-zkousky-obaly-THIMM.jpg

Obaly chrání Vaše výrobky před dynamickými, statickými a klimatickými vlivy. Pro testování obalů a obalových jednotek platí mezinárodní standardy a normy. Testováním obalových materiálů, balicích prostředků a obalů a také testováním přepravy zajistíme dodržování požadavků.

Abychom mohli zajistit bezproblémové skladování a logistiku Vašich výrobků a tím také jejich odpovídající ochranu, provádíme nejrůznější testy obalů. Ty nelze doporučit standardně, ale jsou upravené na míru požadavkům a funkcím příslušného obalu:
Například při skladování může obal z vlnité lepenky přijímat vlhkost jen do určitého rámce. Tato schopnost pohlcování vody ovlivňuje technické vlastnosti, potiskovatelnost a lepicí vlastnosti lepenky. Pokud se obaly skladované venku na sebe navrstvují, doporučujeme provést měření pevnost obalu při tlaku. Vliv mají také klimatické podmínky, nosné výrobky (např. nápojové plechovky, karton na prací prostředky, lahve od vína) a nenosné výrobky (např. sáčky od chipsů, pečivo).

Požadavky a funkce stanovené při plánování obalů jsou pro nezbytné testování obalů rozhodující. Aby testy měly realistickou a normovanou výpovědní hodnotu, orientuje se odvětví obalů podle mezinárodních standardů a norem DIN. Sestavili jsme pro Vás některé služby laboratoře:

Testy materiálu

Jedním z příkladů testování obalových materiálů s ohledem na odolnost je stanovení odolnosti papírů proti protržení. Zjištění odolnosti proti protržení podle Johna W. Mullena je typickým testem houževnatosti a slouží ke zjištění parametrů pevnosti. Trhacím tlakem se označuje odpor, který zkušební vzorek z papíru klade rovnoměrně stoupajícímu tlaku až do roztržení. Odolnost proti protržení může významným způsobem snížit vyšší podíl starého papíru a/nebo mechanická poškození. Aby bylo možné zjistit realistickou hodnotu, bude provedeno deset zkoušek (pětkrát ze svrchní strany a pětkrát ze sítové strany papírů). Norma má označení DIN EN ISO 2758. Zkoušku odolnost proti protržení lze provést také u lepenky a je popsána v normě DIN EN ISO 2759.

Testování obalů

Dvěma příklady testování obalů je měření odolnosti v tlaku na hranu a zkouška pádu.
Odolnost v tlaku na hranu představuje hodnotu zatížitelnosti lepenky proti směru chodu stroje (svisle / stojatá vlna). V mezinárodní terminologii je tento test znám pod označením Edge Crush Test (ECT). Hodnota ECT patří mezi zkoušky obalů z vlnité lepenky s vypovídající hodnotou. Udává se v kilonewtonech (kN) na metr.

Test pádu simuluje volný pád obalu na rohy, hrany a plochy. V rámci této zkoušky se obal naplní předpokládaným výrobkem a nechá spadnout z definované výšky. Tímto způsobem lze simulovat reálné podmínky během zasílání.
Kromě této rázové zkoušky lze testovat také horizontálně, aby bylo možné simulovat například průběh brzdění a překládkové zatížení.

Simulace skladování a přepravy za klimatických podmínek

U těchto zkoušek se testuje přeprava nákladními automobily, vlakem, lodí nebo letadlem, včetně manipulace nebo skladování. Vertikální test kývání při testu přepravy představuje například hodnotu zatížení obalu a výrobku při přepravě.
U hodnoty BCT se jedná o míru stability obalů. Tento test pevnosti obalu při tlaku, resp. Box Compression Test (BCT) uvádí v kilonewtonech (kN) sílu, které obal odolá, než se zlomí. Ve zkušební laboratoři se hodnota BCT stanovuje ve zkušebním stroji při střídavém namáhání tahem a v tlaku a v univerzálním zkušebním stroji.
Klimatické podmínky během přepravy mají vliv na Vaše obaly. Aby bylo možné podmínky při přepravě simulovat, jsou testovací objekty zahřívány v klimatické komoře. Díky tomu získáte certifikované výsledky a zamezíte škodám na Vašich výrobcích.

  • Realizace / podpora a vyhodnocení výsledků testů našimi obalovými inženýry
  • Nezávislá podpora, například při reklamacích
  • Certifikáty od nezávislých zkušebních ústavů
Načíst...