Výpočet emisí CO2e

CO2-vypocet-emisi-obalu-trvala-udrzitelnost-obal-emise-klimaticka-bilance-THIMM.jpg

Na přání provedeme pro vaše obaly z vlnité lepenky a jejich přepravu individuální výpočet CO2e. Za tímto účelem sledujeme celý procesní řetězec, počínaje získáváním surovin až po bránu továrny („cradle to gate“).

Pro snížení emisí skleníkových plynů vlastního podniku by se nejdříve měl vytvořit přehled ve formě uhlíkové stopy podniku (bilance CO2e). Součástí této uhlíkové stopy CO2e jsou emise skleníkových plynů, které vznikají v důsledku obalů použitých pro vaše výrobky. Patří sem však nejen přímé skleníkové plyny (Scope 1), které vznikají při výrobě, ale také nepřímé emise CO2e (Scope 2 + 3).

  • Scope 1: Přímé emise skleníkových plynů vznikající v podniku, např. spotřeba fosilních zdrojů energie k vytápění.
  • Scope 2: Nepřímé emise skleníkových plynů, které vznikají při přípravě energie z cizích zdrojů, např. napájení elektrickým proudem.
  • Scope 3: Všechny ostatní nepřímé emise skleníkových plynů, které vznikají ve společnosti jejím hospodařením, např. používáním produktů, služeb a pomocných materiálů.

Při výpočtu CO2e zpravidla postupujeme takto:

  1. Prvotní rozhovor: Vedení individuálního a osobního poradenského rozhovoru, aby bylo možné co nejlépe zjistit potřebné ukazatele pro obaly používané ve vaší společnosti. 
  2. Výpočet: Příprava informací a výpočet emisí CO2e vašich výrobků pomocí validovaných a speciálně pro nás vyvinutých nástrojů. Výhoda: ve společnosti THIMM máme k dispozici skutečné údaje pro výrobu, zpracování atd., takže výpočet vždy odpovídá.
  3. Shromažďování informací: Dodatečné zjišťování informací nad tento rámec (Scope 2 + 3) na základě validovaných databází (ecoivent, GEMIS, Spolkový úřad životního prostředí atd.).
  4. Výsledek: Získáte od nás přehledně vypracované výsledky pro vaši bilanci CO2e. Poté následuje podrobná diskuze o těchto údajích. 
  5. Poradenství: Na základě našeho poradenství můžeme následně přesně zjistit, jak efektivní jsou vaše obaly z hlediska klimatu. V centru pozornosti je přitom zjišťování hot spotů CO2e.
  6. Řešení: V neposlední řadě vám nabízíme řešení na míru, která vám pomohou snížit emise skleníkových plynů z vašich obalů (např. klimaticky neutrální obal se společností Climate Partner).
  7. Realizace: Na přání pro vás přímo zrealizujeme řešení, která si vyberete. 

Získejte informace o uhlíkové stopě CO2e vašeho obalu z první ruky a spolehněte se na přesné výpočty našich odborníků na obaly.

Načíst...