Vývoj obalů

vyvoj-obalu-vyvoj-engineering-THIMM.jpg

Pod pojmem „Obaly“ se v prvé řadě myslí prostředky pro balení a ochranu Vašich výrobků. Zajišťují bezproblémovou logistiku, postarají o vhodnou ochranu výrobků, fungují jako nositelé informací a marketingu a ovlivňují preference, jako například chování spotřebitelů při nákupech. Funkce obalů jsou velmi rozdílné. Zde se projevují nekonečné variace požadavků zákazníků. Z tohoto důvodu je koncepce obalů pro jejich vývoj nepostradatelná.

Vývoj obalů s koncepcí

Obal zasahuje mnoho podnikových oblastí, které se mohou navzájem doplňovat. Společnost THIMM k tomuto účelu připravila konceptový workshop: všechna odvětví a oddělení propojujeme do jednoho konceptu, abychom mohli vyhovět požadavkům. Nákupní oddělení by často rádo vyjednalo výhodnější cenu, oddělení marketingu využívá obal jako komunikační prostředek, během výroby musejí obaly bezproblémově procházet strojními zařízeními, aby zajistily plynulý proces výroby, a v logistice je nutné realizovat nákladově optimální skladování a udržitelná expedice a přeprava. Každé oddělení společnosti přispívá k propojenému konceptu obalů. Abyste minimalizovali časově náročné schůzky a nákladnou organizaci, může se Vaším ideálním pomocníkem stát náš workshop pro začátečníky.

Náš workshop s názvem „Fáze NULA“ je rychlý úvod do analýzy komplexních problémů s obaly. Již před zahájením workshopu připravuje společnost THIMM aktivity a provádí analýzy prodejen a nejlepších postupů. Kritéria jednotlivých oddělení se liší. Důležitým faktorem každého podniku jsou náklady na materiál. Rovněž musíme zohlednit náklady na likvidaci, náklady na výměnu nástrojů nebo potisku a procesní náklady. Při distribuci je důležitým kritériem stabilita přepravy, aby obal zajistil nezbytnou ochranu až po prodejní místo. Sem patří také náklady na skladování při importu, manipulace při provozu a vytíženost palet při expedici. Obchod a koncoví spotřebitelé, obalové materiály, technologie balení, trvalá udržitelnost atd. jsou dalšími příklady, které jsou v kritériích hodnocení zohledněny. Stanovení, vyhodnocení a posouzení kritérií probíhá podle stanového postupu v rámci hodnotové analýzy s celým týmem. Analýza sleduje Vaše stávající obaly ve srovnání s novými návrhy.

Hodnotová analýza je základním kamenem pro vývoj Vašich obalů. Podle rastru z hodnotové analýzy vyvinou obaloví inženýři společnosti THIMM konkrétní obal již přes noc. Díky této týmové práci dochází zpravidla ke značné úspoře nákladů a času.  

 • Úspora nákladů díky jednotné organizaci
 • Úspora času díky vývoji přes noc
 • Výsledky sestavené pouze v jednom workshopu

Plánování obalů je věc odborníků

Analyzované požadavky a funkce se zpracovávají přímo při plánování obalů. Povaha výrobku je důležitým nositelem informace pro obalové inženýry, aby mohli výsledné požadavky aplikovat na obal. Již při plánování obalů je potřeba zohlednit vlastnosti obalu (např. nosný nebo nenosný výrobek), procesy balení (automatizované nebo ruční) a objem obalů (nepřetržitý nebo s ohledem na konkrétní akci) a přizpůsobit těmto vlastnostem vývoj. Používané přepravní prostředky kladou různé požadavky na logistiku. Karton přepravovaný v tuzemsku nákladním automobilem na paletě vyžaduje jiné technické mezní hodnoty než přepravní box z plastu, který cestuje několik týdnu v kontejneru do Číny. Plánování obalů je předstupněm vlastní výroby obalů. Nejdříve se stanoví obalové prostředky a balicí pomůcky a určí se první typy obalů.

Společnost THIMM plánuje obaly nezávisle na materiálech a tím pádem i na dodavatelích. Používají se materiály z papíru (vlnitá lepenka, hladká lepenka, papír). V závislosti na požadavcích lze využít také výplňové materiály (polstrování vlnité lepenky).

 • Vývoj nezávislý na materiálech a výrobcích
 • Dlouholeté know-how vývoje obalů
 • Doporučené formovací, plnicí a uzavírací stroje (včetně koncepce strojů)

Výroba pomocí CAD softwaru

V odvětví výroby obalů se k výrobě používají řešení CAD (computer-aided design neboli počítačem podporované projektování). Nejběžnějšími řešeními jsou programy ArtiosCAD (Esko) a Impact CAD (Arden Software). Lze vytvářet krabice z hladké lepenky, obaly z vlnité lepenky, vložky z dutých komorových desek, sáčky z transparentních materiálů, pulty na prodejní místa atd. ve 2D a 3D zobrazení.

Příklad vývoje obalu z vlnité lepenky: při výrobě jsou zohledněny všechny informace zjištěné během plánování obalů. Na základě katalogu FEFCO se stanovuje typ a varianta obalu. Počet a umístění výrobků v rámci obalu závisí jak na samotném výrobku, tak také na pozdějším účelu použití. V obalových regálech SRP (Shelf Ready Packaging) se výrobky umisťují jinak než v běžném přepravním obalu, protože podporují prezentaci výrobků v prodejně. Seřazení výrobků je důležité například pro zajištění optimálního stupně využití objemu uvnitř obalu. Nesprávně stanovený stupeň využití objemu vede ke zvýšení počtu palet a skladovacího prostoru, zvýšenému používání obalových materiálů, vyššímu objemu přepravy a zvýšení zamezitelných nákladů! Chcete-li zajistit úsporné umístění definovaných obalových jednotek na paletu, doporučujeme postupovat podle zásad ISO pro modulární skladování.
Vytvořené konstrukční nákresy pro obaly a pulty lze zobrazit ve 2D a 3D. Nákresy ve 2D jsou nepostradatelné pro další krok procesu: prototypování. 3D nákresy slouží k vizualizaci, testování a účely schválení.

 • Rychlé nasazení týmu obalových inženýrů
 • Dočasná správa vypočitatelných nákladů vývoje obalů
 • Dlouhodobé rámcové smlouvy s cenovým zvýhodněním (např. množstevní stupňování)

Prototypy Vašich obalů
Pomocí řezačky se z materiálu (např. vlnité lepenky, hladké lepenky, HKP) vytvoří prototyp vyvíjeného obalu. CAD data odesílají vývojáři obalu přes softwarové rozhraní na řezačku. Vytvoří se simulace řezných linii a drážek pozdějšího nástroje a vloží se štěrbiny, otvory a/nebo dírkované linie. Vytvořený vzor obalu poté technik ručně přehne a v případě potřeby slepí. Tvorbu prototypů lze využít pro jednotlivé obaly i pro malé náklady. Ve většině případů se jedná o evaluační vzor pro zákazníka.

 • Vzory obalů od jednoho kusu
 • Podpora malých sérií
 • Návrh obalu lze vytvořit jako tiskový vzor (od jednoho kusu) v digitálním tisku

Kusovník obalů ideálně v jedné databáze

Doporučujeme Vám uložit kmenová data o Vašich obalech do databáze obalů. Tak zajistíte, aby parametry, technické výkresy a pokyny pro balení byly vždy k dispozici. Informujte se o našich konceptech správy dat.

Zkoušky obalů a testy přepravy

Mezinárodní standardy a zkušební normy jsou v branži výroby obalů na denním pořádku. Možnosti testování sahají od balicích prostředků, obalů z vlnité lepenky a přepravních palet až po jednotky nákladu. Odolnost Vašich obalů vůči statickému, dynamickému a klimatickému zatížení zajistíte díky našim zkouškám obalů.

Standardy snižují složitost a náklady

Základním cílem podniku s vysokými náklady na obaly je sledování kompletního sortimentu obalů při jejich vývoji. Pozornost věnujeme vývoji srozumitelných standardů pro výrobu obalů a také vytváření technických předpokladů pro sestavování parametrů obalů. Doplňujícím stavebním kamenem je definice procesů pro testy obalů. S tímto balíčkem můžete na jedné straně zvýšit výkonnost obalu a zároveň snížit náklady. Zde se vyplatí začít.

Načíst...