Udržitelné obaly

udrzitelne-obaly-recyklace-ekologicky-setrny-ke_zdrojum-THIMM.jpg

Nebalit nemusí být lepší řešení! Na obaly se často pohlíží kriticky s ohledem na udržitelnost, ochranu klimatu a sociální odpovědnost. Udržitelná obalová řešení jsou přitom v mnoha ohledech základem pro minimalizaci našeho dopadu na životní prostředí. Co je udržitelný obal? Ideálním obalovým materiálem je například vlnitá lepenka, neboť odpovídá požadavkům udržitelného oběhového hospodářství. Informujte se zde o výhodách ekologicky udržitelných obalů, právních rámcových podmínkách pro obaly a obalové odpady i o udržitelných obalových řešeních pro vaše výrobky a zboží!

Německý Institut pro výzkum obchodu (IFH) zjistil v roce 2019 ve své studii „Handel ist Wandel“ (Obchod se mění), jakou roli hrají obaly v obchodě budoucnosti: Velká většina spotřebitelů vyžaduje nahrazení plastových obalů ekologicky udržitelnými obaly z obnovitelných surovin.

V případě potravin v supermarketu vzniká 90 procent ekologické zátěže samotnými potravinami. Jen 10 procent připadá na obal. To znamená, že zkazí-li se potraviny, je škoda podstatně větší. Ekologické škody vzniklé zkažením potravin (např. ovoce či zeleniny) bez obalu jsou mnohem větší, než kdyby toto zboží bylo zabaleno. Nebalit tedy není vždy nejlepší řešení!

Udržitelné obaly z recyklovatelných materiálů

Zabalit je lepší než nebalit – to samé platí i pro zasilatelské obaly. V případě, že se drahá elektronika, kosmetika či průmyslové výrobky při přepravě poškodí nebo dokonce ztratí, znamená to pro firmu vysoké dodatečné náklady a to nejen z hlediska peněz, ale rovněž cenných zdrojů.

Pro firmy je těžko udržitelné, pokud vadné výrobky musí být likvidovány nebo opravovány a znovu odesílány – v některých případech i vícekrát. Podniky by si měly uvědomit následující: udržitelné obaly z recyklovatelných materiálů jako je vlnitá lepenka, by měly být navrhovány tak, aby splňovaly požadavky zamýšleného použití. Kromě samotné výroby materiálově efektivních obalů, lze často upustit i od výplňových materiálů či polstrování. S takovými udržitelnými obaly lze účinně zabránit poškození, znehodnocení či ztrátě zasílaného zboží a zároveň snížit negativní dopad na životní prostředí na minimum.

Udržitelné obaly v oběhovém hospodářství

V THIMM utváříme své obchodní procesy s ohledem na životní prostředí a udržitelnost. Rovněž klademe velký důraz na recyklovatelnost. Téměř všechny námi vyráběné obaly jsou recyklovatelné. Velká část našich ekologicky udržitelných obalů se skládá z vlnité lepenky. Tento přírodní recyklovatelný produkt se vyrábí z obnovitelných surovin a skládá se převážně z recyklovaných papírů ve spojení se škrobovým lepidlem.

Vlnitá lepenka je přírodní výrobek a ideálně se hodí pro udržitelné obaly. Na výrobu vlnité lepenky ostatně nepadne ani jeden strom. K výrobě papíru, hlavní suroviny pro výrobu vlnité lepenky, se používá dřevo z polámaných stromů a stromů z probírky. Podíl primárních vláken je navíc v průměru pouze kolem 20 procent. Největší podíl tvoří recyklované papíry (např. sběrový papír nebo použité obaly).

Odpad, který při výrobě vlnité lepenky nevyhnutelně vzniká, se ihned vrací zpět do recyklačního oběhu. To ve společnosti THIMM zpravidla probíhá ve spolupráci s aktivními dodavateli papíru. Logistika je přitom optimalizována tak, aby při dodávce surového papíru byl zároveň odvážen sběrový papír a aby nedocházelo k jízdám naprázdno. Papírny vyrábějí ze sběrového papíru a celulózy nový papír. I nahrazení papíru z primárních vláken produkty na bázi sběrového papíru a snížení plošné hmotnosti papírů je už několik let nejdůležitějším vývojem v obalovém průmyslu. THIMM na tomto místě nabízí svým zákazníkům jako alternativu k primárním vláknům udržitelné obaly, které současně umožňují vysoce kvalitní potisk. Navíc jsme pro udržitelné obaly zavedli modifikované druhy papírů z oblasti recyklovaných papírů. Jedná se o alternativy s nižší plošnou hmotností.

Ekologicky udržitelné obaly vyráběné v THIMM jsou po použití našimi zákazníky z oblastí spotřebního a průmyslového zboží téměř kompletně vraceny do recyklačního oběhu. Tento návrat materiálu cyklus uzavírá, neboť použitý papír opět slouží papírnám jako surovina pro výrobu papíru.

Aby se ale snížil objem obalového odpadu jako takového,  bylo v roce 1991 v Německu zavedeno Nařízení o obalech (VerpackV). Nařízení o obalech bylo v následujících letech několikrát novelizováno a v roce 2019 v Německu nahrazeno Zákonem o obalech (VerpackG). Upravuje uvádění obalů na trh, jejich zpětný odběr a kvalitní využití obalového odpadu.

Do německého práva tak byla implementována Evropská směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES) a její novela (EU) 2018/852 z roku 2018.

V platné směrnici EU jsou uvedena opatření pro zamezení vzniku obalového odpadu a podporu pro opětovné použití a recyklaci obalového odpadu. Tato opatření mají zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví a zdroje, garantovat fungující vnitřní trh a přispívat tak k udržitelnému oběhovému hospodářství v členských státech EU.

Zákon o obalech (VerpackG) je tedy základem úspěšného oběhového hospodářství s udržitelnými obaly.

Využíváte výhod ekologicky udržitelných obalů!?

Ekologická udržitelnost se stává stále větším kritériem pro nákup. Výrobci mohou prostřednictvím udržitelných obalů pozitivně ovlivnit tvorbu značky, protože se zlepšuje ekologická stopa. Ekologicky smýšlející koncoví spotřebitelé vědomě vnímají ekologicky udržitelný obal a pozitivně ho spojují se značkou. Vsaďte nyní na ekologické obaly, abyste dosáhli svých cílů v oblasti udržitelnosti! Společnost THIMM vyvíjí od roku 1949 ekologická obalová řešení z vlnité lepenky a jako zavedený výrobce má udržitelné vzorce k úspěchu, které můžete využít pro svou značku.

Bezpečná a udržitelná přeprava

Před poškozením chrání i bezpečnostní uzávěry. Uzavírací systémy z udržitelné vlnité lepenky jsou ekologickou alternativou k lepicím páskám. Bezpečnostní uzávěry chrání zasilatelské obaly před neoprávněným otevřením a poskytují vám jistotu před manipulací a plagiáty. Konstrukce sekundárních obalů s integrovaným uzavíracím systémem jsou optimálním řešením k ochraně vašich výrobků.

Vsaďte na udržitelné obaly a chraňte životní prostředí!

THIMM pack'n'display, Všetaty

Vylepšete svou ekologickou bilanci pomocí udržitelných obalů. Kontaktujte nás:

THIMM pack'n'display, Všetaty
telefon: +420 315 617 111
Načíst...