Udržitelné obaly

udrzitelne-obaly-recyklace-ekologicky-setrny-ke_zdrojum-THIMM.jpg

Udržitelnost je ústředním kritériem nákupu. Ekologicky uvědomělí spotřebitelé vědomě vnímají udržitelné obaly a pozitivně si je spojují se značkou. Udržitelná obalová řešení jsou přitom v mnoha ohledech základem pro minimalizaci našeho dopadu na životní prostředí. Vsaďte proto i vy na ekologické obaly, které přesvědčí vaše zákazníky a zároveň pomohou splnit vaše cíle v oblasti trvalé udržitelnosti! 

Společnost THIMM vyvíjí od roku 1949 ekologická obalová řešení z vlnité lepenky a jako zavedený výrobce má udržitelné vzorce k úspěchu, které můžete využít pro svou značku.

Udržitelné obaly v oběhovém hospodářství

V THIMM utváříme své obchodní procesy s ohledem na životní prostředí a udržitelnost. Rovněž klademe velký důraz na recyklovatelnost našich výrobků. Proto se většina našich ekologicky udržitelných obalů skládá z vlnité lepenky. Jedná se o přírodní recyklovatelný produkt, který se vyrábí z obnovitelných surovin a skládá se převážně z recyklovaných vláken. Primární vlákna nezbytná pro výrobu jsou získávána z polámaných stromů a stromů z probírky udržitelně obhospodařovaných lesů.

Kromě toho se zbytky, které nevyhnutelně doprovázejí výrobu vlnité lepenky (odřezky, papírový prach apod.), vracejí do procesu recyklace. To ve společnosti THIMM zpravidla probíhá ve spolupráci s dodavateli papíru. Logistika je přitom optimalizována tak, aby při dodávce surového papíru byl zároveň odvážen sběrový papír a nedocházelo tak k jízdám naprázdno.

Udržitelné obaly vyrobené společností THIMM vracejí naši zákazníci z oblasti spotřebního a průmyslového zboží zpět do procesu recyklace. Tento návrat materiálu cyklus uzavírá, neboť použitý papír opět slouží papírnám jako surovina pro výrobu papíru. V nejlepším případě může papírové vlákno projít až 20 životními cykly, než přestane být použitelné pro výrobu papíru.

Obal může mít pozitivní vliv na bilanci CO2e

Příklad: 

Má být zaslán tablet. Výrobou zasilatelského obalu pro tento tablet vznikne ~ 0,16 kg CO2e. 
Naproti tomu tablet vytvoří při výrobě ~ 240 kg CO2e.

Bez zasilatelského obalu tak lze nejdříve ušetřit ~ 0,16 kg CO2e.  Pokud se však během přepravy tablet tablet kvůli chybějícímu obalu poškodí, zbytečně vznikne cca 240 kg CO2e. Kvůli ztrátám nebo poškozením výrobků, kterým lze předejít, se tak zbytečně plýtvá cennými zdroji. Nebylo by proto udržitelné, kdyby se vadné výrobky musely likvidovat, opravovat a znovu posílat (někdy i několikrát) kvůli chybějícímu zasilatelskému obalu. Cíleným používáním ekologicky udržitelných obalů lze tomuto plýtvání zabránit. Proto platí: Nebalit nemusí být lepší řešení! 

Bezpečná a udržitelná přeprava

Před poškozením chrání i bezpečnostní uzávěry. Uzavírací systémy z udržitelné vlnité lepenky jsou ekologickou alternativou k lepicím páskám. Bezpečnostní uzávěry chrání zasilatelské obaly před neoprávněným otevřením a poskytují vám jistotu před manipulací a plagiáty. Konstrukce sekundárních obalů s integrovaným uzavíracím systémem jsou optimálním řešením k ochraně vašich výrobků.

Právní rámcové podmínky pro obaly a obalové odpady

Kromě ekologických důvodů a trendů jsou v obalovém průmyslu zakotveny i aktuální zákony a směrnice, které společnost THIMM začlenila do svých procesů. 

Dva nejdůležitější právní základy přitom tvoří zákon o obalech (VerpackG) a platná směrnice EU. Zákon o obalech je základem úspěšného oběhového hospodářství v oblasti udržitelných obalů Ten oficiálně vstoupil v platnost 1. 1. 2019 a nahradil tak dosud platnou vyhlášku o obalech jako závazný právní rámec. Mezitím byl německý zákon o obalech částečně novelizován, resp. revidován (naposledy v polovině roku 2021) a od července 2022 navíc platí pro koncové prodejce servisních obalů povinnost registrace.

Aktuálně platná směrnice EU naopak obsahuje především opatření k předcházení vzniku obalových odpadů a k podpoře opětovného použití a recyklace obalových odpadů. Tato opatření mají chránit lidské zdraví a zdroje, garantovat fungující vnitřní trh a přispívat tak k udržitelnému oběhovému hospodářství v členských státech EU.
 

Vsaďte na udržitelné obaly a chraňte životní prostředí!

THIMM pack'n'display, Všetaty

Vylepšete svou ekologickou bilanci pomocí udržitelných obalů. Kontaktujte nás:

THIMM pack'n'display, Všetaty
telefon: +420 315 617 111
Načíst...