Vývoj obalových řešení

vyvoj-obalu-engineering-3D-design-konstrukce-THIMM.jpg

V našich vývojových centrech po celé Evropě denně vznikají řešení s přidanou hodnotou. U nás získáte zcela nové inovativní a optimalizované obaly, stejně jako standardizovaná řešení, která jsou ve Vašem odvětví běžná. Přitom klademe Vaše výrobky do středu dění!

Více jak 100 vývojových pracovníků, obalových inženýrů a designérů vyvíjejí s nadšením novinky pro Vaše řešení: přitom využíváme nejmodernější postupy CAD a propojujeme řešení v rámci našich vývojových týmů a produktových databází napříč lokalitami. Díky tomu u nás vzniká mnoho oceněných řešení, která vyvíjíme společně s našimi partnery: od Obalu roku přes ocenění iF DESIGN AWARD až po cenu WorldStar for Packaging Award.
Ve všech obchodních oblastech se setkáte s vynikajícími řešeními i pro Vaše odvětví. Počínaje konstrukčním a grafickým návrhem obalů a displejů pro jednotlivé výrobky nebo celý sortiment přes testování obalů a jejich specifikace až po komplexní převzetí inženýrských úkolů pro obalový management Vaší firmy.

Od nápadu po sériovou výrobu

Na počátku nového obalového řešení pro bezpečnou přepravu Vašich výrobků je první nápad. Kolik kroků však zbývá ještě uskutečnit, než tento nápad nedosáhne zralosti sériové výroby?

 • Instruktáž/briefing
  Nejdříve se shromáždí veškeré požadavky zákazníka, logistiky a konečného odběratele. K tomu je třeba intenzivní sdílení informací a analýza situace.
 • Plánování obalu
  V dalším kroku se na základě požadavků za použití nejmodernější digitální techniky navrhne obalové řešení s ohledem na celkové náklady. Z toho vznikne řešení z jednoho nebo i více druhů materiálů. V případě vývoje paletových kontejnerů/boxů, jakož i při vývoji řešení z technických pěn se kromě toho provedou i statické výpočty.
 • Optimalizace obalu
  Po zohlednění vývoje konstrukce se zohlední další relevantní aspekty. Mezi ně patří např. optimalizace palet, vytížení kontejnerů a nákladních automobilů, jakož i zohlednění dosavadních zkušeností a know-how daného odvětví.
 • Testování obalu
  Pokud jsou všechny výše uvedené body v konstrukci obalu zohledněny, vytvoří se vzorek, které se bude testovat z hlediska statických a dynamických požadavků buď ve vlastních laboratořích nebo u nezávislého testovacího ústavu.
 • Realizace obalu
  Po úspěšně vykonaných testech obalů provede praktické zkoušky přímo zákazník. Jedná se na jedné straně o testy obalů určené ke kontrole manipulace navrženého obalu v praxi, na druhé straně se konají ale transportní testy se zabaleným výrobkem zákazníka. Tímto způsobem se kontroluje ochrana při přepravě.

Následují realizace malých sérií a pokyny pro balení. Pokud jsou všechny fáze procesu úspěšné a další změny konstrukce obalu nejsou potřeba, je původní nápad připraven pro sériovou výrobu.

Načíst...