THIMM jako zaměstnavatel

Zamestnanci-zamestnavatel-zemekoule-THIMM.jpg

Chcete-li být i Vy úspěšní společně s námi – vítejte v THIMM!

Svou kvalifikací, ochotou podávat výkony a motivací určují naši zaměstnanci směr dalšího vývoje a konkurenceschopnost společnosti THIMM. Zdraví, pohoda a spokojenost našich zaměstnanců jsou pro nás proto velmi důležité.
Jakožto rodinný podnik, který se rozvíjel po několik generací, komplexně přebíráme naši společenskou odpovědnost.

Volnost při řešení zodpovědných úkolů

V našem podniku Vás čeká moderní pracovní prostředí s plochými hierarchiemi a krátkými rozhodovacími procesy. Nabízíme Vám velkou volnost při řešení náročných úkolů a ceníme si pracovního stylu orientovaného na cíl a vlastní odpovědnosti.

Atraktivní odměna založená na výkonu

THIMM zaručuje konzistentní, spravedlivou, atraktivní odměnu pro všechny zaměstnance: Nadprůměrné ohodnocení ve srovnání s konkurencí je doplněno o odměnu za individuální výkon a účast na úspěchu firmy. Kromě finančního ohodnocení nabízí THIMM Group sociální doplňková plnění, například podnikové důchodové zabezpečení, které mohou zaměstnanci využít k dalšímu zajištění na stáří.

Osobní šance na růst dalším vzděláváním

Trvalý a komplexní rozvoj odborných a osobních potenciálů našich zaměstnanců je v THIMM nejdůležitějším základním prvkem. Rozsáhlou nabídkou seminářů zajišťujeme, že naši zaměstnanci mají neustále aktuální znalosti. Těžiště našich kvalifikačních opatření tvoří odborné semináře a kurzy k rozvoji osobních a sociálních kompetencí. Po vzájemné domluvě nabízíme možnost vybrat si z nabídky 40 aktuálních seminářů z našeho interního katalogu pro další vzdělávání vhodné kurzy dalšího vzdělávání a rozvoje odborné přípravy.

Flexibilní pracovní doba

Všichni zaměstnanci THIMM by se měli ve svém pracovním prostředí cítit dobře. Že se nám to daří, dokazují vysoká motivace našich zaměstnanců a nízká míra nemocnosti a fluktuace. Je pro nás důležité umožnit individuální work-life-balance a sladit soukromý a pracovní život. Proto podporujeme moderní a flexibilní úpravy pracovní doby v mnoha oblastech činností – pokud to konkrétní pracovní situace umožňuje, například částečným úvazkem nebo prostřednictvím home office.

Podnik přátelský rodině

Rodinný a pracovní život slaďujeme i v praxi! V Northeimu jsme již před několika lety zřídili dětskou firemní skupinu a podporujeme tak péči o děti od dvou let do zahájení školní docházky. Rodiče mohou péči o dítě přizpůsobit velmi pružně své pracovní době. Za tuto možnost rodiče hradí poplatky za péči v rámci provozní doby, THIMM nese dodatečné náklady vyplývající z péče o děti mimo pravidelnou provozní dobu.

Management zdraví pro naše zaměstnance

Zdraví našich zaměstnanců nám leží na srdci! Ochrana zdraví a zdravotně nezávadné pracovní prostředí jsou stěžejními prvky. Provádíme pravidelná školení bezpečnosti práce, máme podnikového lékaře a umožňujeme svým zaměstnancům bezplatné očkování proti chřipce. Početná dezinfekční stanoviště v našich budovách zajišťují také vysokou hygienickou úroveň.

Načíst...
Tato webová stránka používá soubory cookie k zajištění nejlepších možných služeb. Vaší návštěvou na www.thimm.cz souhlasíte s Použití souborů cookie.