THIMM jako zaměstnavatel

Zamestnanci-zamestnavatel-CSR-TSR-THIMM.jpg

Chcete-li být i Vy úspěšní společně s námi – vítejte v THIMM!

Svou kvalifikací, a zaměření na úspěch a vášeň určují naši zaměstnanci směr dalšího vývoje a konkurenceschopnost společnosti THIMM. Zdraví, pohoda a spokojenost našich zaměstnanců jsou pro nás proto velmi důležité.
Jakožto rodinný podnik, který se rozvíjel po několik generací, komplexně přebíráme naši společenskou odpovědnost.

Lidé ("Poeple") ve společnosti THIMM jsou spolu s pojmem "Highpack" pevně zakotveni v jádru naší filozofie. Lidé jsou duší naší rodinné firmy. Žijeme rozmanitostí - interně i externě. 
V naší moderní rodinné firmě je zcela samozřejmé, že nikoho neupřednostňujeme ani neznevýhodňujeme kvůli pohlaví, původu, rodnému jazyku či víře. Dbáme na to, aby se lidé u nás při své práci necítili diskriminováni nebo vyloučeni.

Volnost při řešení zodpovědných úkolů

V našem podniku Vás čeká moderní pracovní prostředí s plochými hierarchiemi a krátkými rozhodovacími procesy. Nabízíme Vám velkou volnost při řešení náročných úkolů a ceníme si pracovního stylu orientovaného na cíl a vlastní odpovědnosti.

Atraktivní odměna založená na výkonu

THIMM zaručuje konzistentní, spravedlivou, atraktivní odměnu pro všechny zaměstnance: Nadprůměrné ohodnocení ve srovnání s konkurencí je doplněno o odměnu za individuální výkon a účast na úspěchu firmy. Kromě finančního ohodnocení nabízí THIMM Group sociální doplňková plnění, například podnikové důchodové zabezpečení, které mohou zaměstnanci využít k dalšímu zajištění na stáří.

Možnosti rozvoje a kvalifikace šité na míru

Trvalý a komplexní rozvoj odborných a osobních potenciálů našich zaměstnanců je ve firmě THIMM nejdůležitějším základním prvkem. Rozsáhlou nabídkou možností kvalifikace zajišťujeme, že naši zaměstnanci mají neustále aktuální znalosti a udržují si svůj potenciál. Těžištěm této nabídky jsou odborné semináře, metodická školení, kurzy k rozvoji osobních a sociálních kompetencí. Způsoby rozvoje jsou přitom zásadně individuálně přizpůsobeny našim zaměstnancům. Každý zaměstnanec má možnost aktivně se podílet na svém vlastním rozvoji ve firmě.

Flexibilní pracovní doba

Všichni zaměstnanci THIMM by se měli ve svém pracovním prostředí cítit dobře. Že se nám to daří, dokazují vysoká motivace našich zaměstnanců a nízká míra nemocnosti a fluktuace. Je pro nás důležité umožnit individuální work-life-balance a sladit soukromý a pracovní život. Proto podporujeme moderní a flexibilní úpravy pracovní doby v mnoha oblastech činností – pokud to konkrétní pracovní situace umožňuje, například částečným úvazkem nebo prostřednictvím home office.

Načíst...